Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2020 (archiv dokumentů)

Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2020 s přílohami: Výkaz FIN 2-12M a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska

Vyvěšeno na úřední desku: 13.05.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.06.2021