Oznámení MěÚ Blatná (archiv dokumentů)

Přerušení provozu správních a dopravních evidencí ve dnech 4. až 7. května 2009

Z důvodu změny informačního systému správních a dopravních evidencí, které bude provádět Ministerstvo vnitra, od pondělí 4. května do čtvrtka 7. května nebude možné:

  • provádět jakékoliv změny v evidenci vozidel. V uvedených dnech tak nebude moci odbor dopravy vyřizovat žádosti týkající se registru vozidel. Ostatní dopravní evidence (např. řidičské průkazy) budou fungovat bez omezení
  • přijímat žádosti o e-pasy ani je předávat žadatelům. Ostatní správní agendy (evidence obyvatel, občanských průkazů, cestovních dokladů - bez biometrických údajů) odboru správního budou fungovat omezeně, bude možné pouze přijímat žádosti na papírových formulářích bez možnosti dalšího zpracování.

Děkujeme za pochopení.

Hana Valachová, Ing. Jan Valášek
MěÚ Blatná

Vyvěšeno na úřední desku: 04.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 23.05.2009