Oznámení o konání OZ (archiv dokumentů)

Oznámení o konání 7. zasedání Obecního zastupitelstva konaného 1.9.2011 v Kadově

Oznámení o konání
VII. zasedání OZ konaného ve čtvrtek 1.9.2011 v 19hodin na Obecním úřadě v Kadově Program zasedání:

  1. Zahájení kontrola usnesení a schválení zápisu č. 6/2011 z veřejného zasedání OZ ze dne 28. července 2011
  2. Volba ověřovatelů zápisu
  3. Informace starostky a účetní
  4. Rozpočtové opatření č. 5
  5. Majetkoprávní záležitosti – byty výběr nájemníků, připravované dotace
  6. Různé – pozemkové úpravy
  7. Diskuse

V Kadově dne 24. 8. 2011
Všechna zasedání OZ jsou veřejná podle § 93, odst. 2, Zákona 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.

Vyvěšeno na úřední desku: 24.08.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.09.2011