Oznámení (archiv dokumentů)

Oznámení o uložení písemnosti

Dle § 19 zák. č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů správní odbor Městského úřadu Blatná oznamuje, že
Vít Jiřinec, roč. 1978, bytem: Kadov, Vrbno 13, má na správním odboru uloženu a připravenu k převzetí písemnost:
čj. 4342/07/04-Pr.
Uvedenou písemnost je možno převzít na správním odboru Městského úřadu Blatná, tř. T.G.Masaryka čp. 520, pí Pravdová – kancelář č. dveří 118, pí Valachová – kancelář č. dveří 125 do 15 dnů ode dne vyvěšení
v úředních hodinách:

  • Pondělí 7,30 – 12,00 13,00 – 17,00
  • Středa 7,30 – 12,00 13,00 – 17,00
  • Pátek 7,30 - 10,30

Dle § 19 zák. č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů se vyvěšuje na dobu 15 dnů, poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

Vyvěšeno na úřední desku: 20.06.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.07.2007