Pozvánka (archiv dokumentů)

na I. zasedání okrskové volební komise.

I. zasedání okrskové volební komise, která se koná v pondělí 14. 10. 2013

v 15.15 v zasedací místnosti obecního úřadu v Kadově. Neúčast je nutno předem omluvit na tel. čísle 383491019 nebo 724181049.

Vladimíra Tomanová v.r.
starostka obce
V Kadově dne 10. 10. 2013
 

Vyvěšeno na úřední desku: 11.10.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 14.10.2013