Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na r. 2019 (archiv dokumentů)

Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na rok 2019

Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na rok 2019 je v elektronické podobě zveřejněn na: www.sumavanet.cz/velkybor/
Do jeho listinné podoby je možno nahlédnout v sídle DSO – budově OÚ ve Velkém Boru čp.71.

Vyvěšeno na úřední desku: 18.12.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.01.2020