Schválený závěrečný účet SOB za rok 2018 (archiv dokumentů)

Schválený závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za rok 2018

Vyvěšeno na úřední desku: 18.06.2019

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.07.2020