Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020 (archiv dokumentů)

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020

Vyvěšeno na úřední desku: 30.06.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.07.2022