Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021

Vyvěšeno na úřední desku: 19.07.2022

Z úřední desky bude sejmuto: 31.12.2023