Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem ze dne 30.8.2023 (archiv dokumentů)

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Zveřejňujeme aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území naší obce nacházejí. Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023. S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí mohou přihlásit o svá práva, upozorňujeme, že se jedná o poslední takto zveřejněný přehled nemovitostí ze strany ÚZSVM. Zveřejňujeme tento seznam v souladu s § 65 katastrálního zákona na úřední desce našeho úřadu, a to nepřetržitě až do data 1. ledna 2024. Seznam nemovitostí, jichž se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv. Na této adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaci v problematice NIV. Závěrem doplňujeme, že u nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024, bude ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti budou nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový úřad, státní podnik Lesy ČR, nebo státní podniky Povodí atd. Pokud státní instituce neprojeví o majetek zájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát. ÚZSVM je připraven k tomu, aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků při dodržení podmínek stanovených zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.

Seznam nemovitostí s nedostatečně určitě identifikovaným vlastníkem

Vyvěšeno na úřední desku: 30.08.2023

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.01.2024