Veřejná vyhláška od FÚ pro JK č.j.: 981155/22/2200-11460-304688 (archiv dokumentů)

Zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam čj. 977084/22/2200-11460-304688 včetně informačního letáku

Vyvěšeno na úřední desku: 22.04.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 08.05.2022