Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 15027/2021 (archiv dokumentů)

Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy včetně příloh dopravně inženýrských opatření

Vyvěšeno na úřední desku: 23.09.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 09.10.2021