Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 4592/2024

Veřejná vyhláška, kterou se doručuje návrh Změny č. 2 územního plánu Kadov

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 4592/2024 (dokumrnt pdf)

Kompletní informace včetně textové a grafické části naleznete na úřední desce Městského úřadu Blatná:

VV - oznámení o konání veřejného projednání k návrhu Změny č.2 územního plánu Kadov (MěÚ Blatná)

Vyvěšeno na úřední desku: 21.03.2024

Z úřední desky bude sejmuto: 22.05.2024