Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-70004/2021-15121 (archiv dokumentů)

Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy o vydání národních plánů povodí Labe, Odry a Dunaje

Vyvěšeno na úřední desku: 31.01.2022

Z úřední desky bylo sejmuto: 16.02.2022