Volby 2008 (archiv dokumentů)

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR

Starostka obce Kadov Vladimíra Tomanová podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a dle §15 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

 1. Konání voleb do zastupitelstva kraje Jihočeského a do Senátu Parlamentu ČR
  v pátek dne 17. 10. 2008 od 1400 hodin do 2200 hodin
  v sobotu dne 18. 10. 2008 od 800 hodin do 1400 hodin
 2. Místem konání voleb do zastupitelstev obcí v okrsku č. 1 Kadov je místnost pro hlasování v prostorách obecního úřadu v Kadově pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v obci Kadov.
 3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a Státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
 4. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi doručen do poštovní schránky. V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
 5. Občané, kteří mají zájem o hlasování do přenosné schránky prosíme o nahlášení této skutečnosti na tel. 383491019 do čtvrtka 16. 10. 2008.
 6. V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR se tyto uskuteční dne
  v pátek dne 24. 10. 2008 od 1400 hodin do 2200 hodin
  v sobotu dne 25. 10. 2008 od 800 hodin do 1400 hodin
 7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Vyvěšeno na úřední desku: 22.09.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 07.10.2008