Volby 2008 (archiv dokumentů)

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Obecní úřad Kadov
388 01 Blatná, okres Strakonice

V O L B Y 2 0 0 8

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

Na základě § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb. o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů stanovuji pro volby do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu České republiky, které se budou konat ve dnech 17. a 18. října 2008 minimální počet členů okrskové volební komise ve volebních okrscích obce Kadov takto:

Volební okrsek č. 1 volební místnost – Obecní úřad Kadov č.p. 65, Kadov
Minimální počet členů okrskové volební komise – 5 členů
Volební okrsek č. 2 volební místnost – schůzovní místnost Pole
Minimální počet členů okrskové volební komise – 5 členů
Volební okrsek č. 3 volební místnost – schůzovní místnost Lnářský Málkov
Minimální počet členů okrskové volební komise – 5 členů
Volební okrsek č. 4 volební místnost – schůzovní místnost Vrbno
Minimální počet členů okrskové volební komise – 5 členů

Vyvěšeno na úřední desku: 18.08.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 02.09.2008