Volby do Evropského parlamentu 2009 (archiv dokumentů)

Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009

Starostka obce Kadov Vladimíra Tomanová podle § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb.,o volbách do Evropského parlamentu

oznamuje:

 1. Konání voleb do Evropského parlamentu se uskuteční
  dne 5. 6. 2009 od 1400 hodin do 2200 hodin
  dne 6. 6. 2009 od 800 hodin do 1400 hodin
 2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu
  • Volební okrsek č. 1 volební místnost – Obecní úřad Kadov č.p. 65, Kadov pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v obci Kadov.
  • Volební okrsek č. 2 volební místnost – schůzovní místnost Pole pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v Pole.
  • Volební okrsek č. 3 volební místnost – schůzovní místnost Lnářský Málkov pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v obci Lnářský Málkov.
  • Volební okrsek č. 4 volební místnost – schůzovní místnost Vrbno pro hlasování pro oprávněné občany s adresou místa trvalého pobytu v obci Vrbno a Mračov.
 3. Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a Státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).
 4. Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi doručen do poštovní schránky.
 5. Občané, kteří mají zájem o hlasování do přenosné schránky, prosíme o nahlášení této skutečnosti na tel. 383491019 do čtvrtka 4. 6. 2009.

Vyvěšeno na úřední desku: 21.05.2009

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.06.2009