Volby do poslanecké sněmovny konané 2010 (archiv dokumentů)

Volby do Poslanecké sněmovny ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí

Obecní úřad Kadov
388 01 Blatná, okres Strakonice

Volby do Poslanecké sněmovny

Na základě § 14 odst. 7 zákona č. 247/1995 Sb. , o volbách do Parlamentu České republiky ve znění pozdějších předpisů, jmenuje starostka Obce Kadov tyto zapisovatele okrskových volebních komisí v obci Kadov, Pole, Lnářský Málkov a Vrbno:

Volební okrsek č. Volební místnost Zapisovatel

  • Kadov 1 Obecní úřad Kadov Marie Jeníčková
  • Pole 2 Schůzovní místnost Pole Ludmila Tesařová
  • Lnářský Málkov 3 Schůzovní místnost Josef Sluka Lnářský Málkov
  • Vrbno 4 Schůzovní místnost Vrbno Josef Štěrba

Vyvěšeno na úřední desku: 16.04.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 01.05.2010