Záměr (archiv dokumentů)

Záměr prodat část pozemku p.č. 514/1 v k.ú. Vrbno

Obecní úřad v Kadově oznamuje, že na VIII. zasedání Zastupitelstva obce v Kadově, které se konalo dne 11. 9. 2008 byl odsouhlasen tento záměr nakládání s obecním majetkem

  • záměr prodat část pozemku p.č. 514/1 v k.ú. Vrbno

V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. V platném znění jsou tyto záměry zveřejňovány a občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své nabídky a připomínky. Do mapových materiálů je možné nahlédnout na OÚ v Kadově.

Vyvěšeno na úřední desku: 19.09.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 04.10.2008