Záměr prodeje pozemků (archiv dokumentů)

OÚ v Kadově oznamuje, že na II. zasedání Zastupitelstva obce v Kadově, které se konalo dne 8. 3. 2012 byl odsouhlasen tento záměr nakládání s obecním majetkem

  • záměr prodat část pozemku p.č. 140 v k.ú. Mračov, obci Kadov (cca 91 m2)
  • záměr prodat 4 ks velkoobjemových kontejnerů s roztečí kolejnic na vůz Mercedes

V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. V platném znění jsou tyto záměry zveřejňovány a občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své nabídky a připomínky. Do mapových materiálů je možné nahlédnout na OÚ v Kadově.

Vladimíra Tomanová v.r.
starostka obce

Záměr včetně geodetické situace je možno stáhnout ve formátu pdf

Záměr prodeje pozemku a kontejnérů v Mračově
Záměr prodeje pozemku a kontejnérů v Mračově
Záměr prodeje pozemku a kontejnérů v Mračově
Záměr prodeje pozemku a kontejnérů v Mračově
Záměr prodeje pozemku a kontejnérů v Mračově
Záměr prodeje pozemku a kontejnérů v Mračově
Záměr prodeje pozemku a kontejnérů v Mračově
Záměr prodeje pozemku a kontejnérů v Mračově
Záměr prodeje pozemku a kontejnérů v Mračově
Záměr prodeje pozemku a kontejnérů v Mračově

Vyvěšeno na úřední desku: 03.04.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 19.04.2012