Záměr pronájmu pozemku (archiv dokumentů)

Záměr dlouhodobě pronajmout pozemek p.č. 391/2 v k.ú. Lnářský Málkov (4439 m2)

O Z N Á M E N Í

Obecní úřad v Kadově oznamuje, že na VI. zasedání Zastupitelstva obce v Kadově, které se konalo dne 27. 5. 2010 byl odsouhlasen tento záměr nakládání s obecním majetkem

  • záměr dlouhodobě pronajmout pozemek p.č. 391/2 v k.ú. Lnářský Málkov (4439 m2)

V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. V platném znění jsou tyto záměry zveřejňovány a občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své nabídky a připomínky. Do mapových materiálů je možné nahlédnout na OÚ v Kadově.

Vyvěšeno na úřední desku: 12.06.2010

Z úřední desky bylo sejmuto: 27.06.2010