Záměr pronajmutí klubovny v Kadově (archiv dokumentů)

Záměr pronajmout místnost klubovny v budově bývalé školy v Kadově, č.p. 2 na pozemku p.č. st. 26 v k.ú Kadov

Obecní úřad Kadov

Oznámení
Obecní úřad v Kadově oznamuje tento záměr nakládání s obecním majetkem:

  • záměr pronajmout místnost klubovny v budově bývalé školy v Kadově, č.p. 2 na pozemku p.č. st. 26 v k.ú Kadov

V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění jsou tyto záměry zveřejňovány a občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své nabídky a připomínky.

Vyvěšeno na úřední desku: 01.09.2011

Z úřední desky bylo sejmuto: 17.09.2011