Záměr (archiv dokumentů)

Záměr pronajmout pozemky p.č. 868/4,868/15,900/2 vše v k.ú. Pole

Obecní úřad v Kadově oznamuje, že na V. zasedání Zastupitelstva obce v Kadově, které se konalo dne 5. 6. 2008 byl odsouhlasen tento záměr nakládání s obecním majetkem

  • záměr pronajmout tyto pozemky p.č. 868/4,868/15,900/2 vše v k.ú. Pole

V souladu s § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. V platném znění jsou tyto záměry zveřejňovány a občané se k nim mohou vyjádřit, případně předložit své nabídky a připomínky. Do mapových materiálů je možné nahlédnout na OÚ v Kadově.

Vyvěšeno na úřední desku: 20.06.2008

Z úřední desky bylo sejmuto: 05.07.2008