Zápis o výsledku voleb konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018 (archiv dokumentů)

Zveřejnění Zápisu o výsledku voleb v souladu s ust. § 47 zákona o volbách

Vyvěšeno na úřední desku: 08.10.2018

Z úřední desky bylo sejmuto: 24.10.2018