Závěrečný účet obce Kadov za r. 2022 - Návrh

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2022, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2022, Zpráva o přijatých transferech v roce 2022.

Vyvěšeno na úřední desku: 23.03.2023

Z úřední desky bude sejmuto: 31.12.2024