Změna úředních hodin na OÚ (archiv dokumentů)

Změna úředních hodin na OÚ Kadov na rok 2007

Úřední hodiny na OÚ Kadov 2007
Pondělí 7.00 - 12.00 12.30 - 14.00
Středa 7.00 - 12.00 12.30 - 14.00
Čtvrtek Přítomnost starostky 16.00 - 18.00
Pátek 7.00 - 12.00  

Vyvěšeno na úřední desku: 15.01.2007

Z úřední desky bylo sejmuto: 31.12.2007