Usnesení č. 1 / 12

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 19. 1. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

  • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

  • Program zasedání
  • Nákup pozemků v k.ú. Lnářský Málkov
  • Rozpočtové opatření č. 9/11

Bere na vědomí:

  • Kontrolu usnesení z minulého jednání
  • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 27. 1. 2012

Vladimíra Tomanová, starostka obce
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce

Vyvěšeno na úřední desku: 27.01.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000