Usnesení č. 7 / 12

Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 18. 10. 2012 od 19,00 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

  • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

  • Program zasedání
  • Rozpočtové opatření č. 5/2012
  • Platbu vlastního podílu dotace z POV Jč. kraje 2012 se SOB v celkové výši 43.780,- Kč
  • Smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 110 000,- Kč v rámci POV Jč. kraje 2012

Bere na vědomí:

  • Kontrolu usnesení z minulého jednání
  • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 25. 10. 2012

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 06.12.2012

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000