Výpis z Usnesení 5 / 13

Usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Kadov konaného dne 1. 8. 2013 od 19,30 hodin na obecním úřadu v Kadově.

OZ tímto

Volí:

  • Ověřovatele zápisu

Schvaluje:

  • Program zasedání
  • Rozpočtové opatření č. 5/2013

Bere na vědomí:

  • Kontrolu usnesení z minulého jednání
  • Veškeré informace z bodu 3. Programu

V Kadově dne 03.08.2013

Vladimíra Tomanová, starostka obce, v.r.
Bc. Karel Dobřemysl, místostarosta obce, v.r.

Vyvěšeno na úřední desku: 03.08.2013

Z úřední desky bylo sejmuto: 00.00.0000