Rozpočty obce

Rozpočty obce Kadov za jednotlivá období.

Monitor rozočtu obce Kadov na portálu monitor.statnipokladna.cz

Závěrečný účet obce za rok 2016
Závěrečný účet obce Kadov za rok 2016 sestavený k 31.12.2016
Zveřejněno od: 27.04.2017.

Rozpočtové změny roku 2017 - duben 2017
Rozpočtové změny roku 2017 - Rozpočtové opatření č. 3
Zveřejněno od: 06.04.2017.

Rozpočtový výhled obce Kadov na období 2017 – 2019
Rozpočtový výhled obce Kadov na období 2017 – 2019 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Zveřejněno od: 20.03.2017.

Rozpočet obce na rok 2017
Rozpočet obce Kadov na rok 2017
Zveřejněno od: 08.12.2016.

Návrh rozpočtu obce na rok 2017
Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2017
Zveřejněno od: 16.11.2016.

Závěrečný účet obce za rok 2015
Závěrečný účet obce Kadov za rok 2015 sestavený k 31.12.2015.
Zveřejněno od: 21.04.2016.

Závěrečný účet obce za rok 2014
Závěrečný účet obce Kadov za rok 2014 sestavený k 31.12.2014.
Zveřejněno od: 06.05.2015.

Návrh rozpočtu obce na r. 2015
Návrh rozpočtu obce Kadov na r. 2015
Zveřejněno od: 21.11.2014.

Závěrečný účet obce za rok 2013
Závěrečný účet obce Kadov za rok 2013 sestavený k 31.12.2013.
Zveřejněno od: 31.03.2014.

Návrh rozpočtu 2014
Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2014.
Zveřejněno od: 22.11.2013.

Závěrečný účet obce za rok 2012
Závěrečný účet obce Kadov za rok 2012.
Zveřejněno od: 22.05.2013.

Závěrečný účet za rok 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2012.
Zveřejněno od: 17.04.2013.

Návrh rozpočtu na rok 2013
Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2013.
Zveřejněno od: 16.11.2012.

Závěrečný účet obce za rok 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2011.
Zveřejněno od: 16.03.2012.

Návrh rozpočtu 2012
Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2012.
Zveřejněno od: 07.11.2011.

Závěrečný účet obce za rok 2010
Závěrečný účet obce za rok 2010
Zveřejněno od: 31.12.2010.

Rozpočet obce na rok 2011
Rozpočet obce Kadov na rok 2011
Zveřejněno od: 26.11.2010.

Závěrečný účet obce za rok 2009
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2009 v Kč
Zveřejněno od: 31.12.2009.

Rozpočet obce na rok 2010
Rozpočet obce Kadov na rok 2010
Zveřejněno od: 09.11.2009.

Závěrečný účet obce za rok 2008
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2008 v Kč
Zveřejněno od: 31.12.2008.

Rozpočet obce na rok 2009
Rozpočet obce Kadov na rok 2009
Zveřejněno od: 21.11.2008.

Rozpočet obce na rok 2008
Rozpočet obce Kadov na rok 2008
Zveřejněno od: 23.11.2007.

Rozpočet obce na rok 2007
Rozpočet obce Kadov na rok 2007
Zveřejněno od: 04.12.2006.