Rozpočty obce

Rozpočty obce Kadov za jednotlivá období.

Monitor rozočtu obce Kadov na portálu monitor.statnipokladna.cz

Závěrečný účet obce za rok 2008
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31.12.2008 v Kč
Zveřejněno od: 31.12.2008.

Rozpočet obce na rok 2009
Rozpočet obce Kadov na rok 2009
Zveřejněno od: 21.11.2008.

Rozpočet obce na rok 2008
Rozpočet obce Kadov na rok 2008
Zveřejněno od: 23.11.2007.

Rozpočet obce na rok 2007
Rozpočet obce Kadov na rok 2007
Zveřejněno od: 04.12.2006.