Události v obci

Články a fotografie z událostí v Kadově....

15.08.2009
Výstava plzeňských umělců ve Lnářském Málkově
V sobotu 15. 8. 2009 se konala výstava obrazů plzeňských malířů ve Lnářském Málkově v čísle popisném 26. Komorní výstava byla krásná a nechybělo malé občerstvení. Podívejte se na malou fotoreportáž bez komentáře.


11.08.2009
Sv. Floriánek v Kadově na svém místě
V úterý 11. srpna 2009 se díky letnímu dětskému táboru "Loukaři" vrátila soška sv. Floriánka na své místo do kapličky v Kadově. Děti přinesly sošku zástupcům hasičů a ti ji slavnostně usadili na místo. "Loukaři" zazpivali Kadovskou hymnu a pokračovali dál za svými úkoly. Děkujeme.


08.08.2009
Foto z klubovny o prázdninách 2009
Foto z klubovny o prázdninách 8.8.2009


25.07.2009
Koncert duchovní hudby v kostele v Kadově
Koncert duchovní hudby byl pořádán ve prospěch opravy barokních varhan v sobotu 25. 7. 2009 v kostele sv. Václava v Kadově.


04.07.2009
Velká voda ve Lnářském Málkově 2009
Lnářským Málkovem se přehnala velká voda 4. 7. 2009. Náves, několik domů a studní bylo pod vodou...


04.07.2009
Výstava na tvrzi v Kadově 2009
Výstava na tvrzi v Kadově 4.7.2009


30.05.2009
Dětský den ve Vrbně 2009
I přes nepřízeň počasí se dětský den 30.5.2009 ve Vrbně opravdu povedl. Přišla na něj téměř stovka dětí v doprovodu rodičů, prarodičů, tetiček a strýčků. Pojďte se s námi podívat na malou fotoreportáž. Chtěli bychom tímto poděkovat všem sponzorům za laskavou podporu akce, která se skutečně povedla a rozzářila všechna dětská očka.


23.05.2009
Vítání našich občánků ve Lnářích 2009
V sobotu 23. května 2009 jsme přivítali naše nové občánky do života v obřadní síni ve Lnářích. Tímto bychom chtěli poděkovat Obci Lnáře za vlídné přijetí a pomoc v této záležistosti a dětičkám a učitelkám za kulturní vystoupení. Autorem fotografií je pan Milan Demela.


16.05.2009
Viklanský pouťový turnaj 2009
Viklanský pouťový turnaj v malé kopané 16. 5. 2009


12.04.2009
Velikonoce 2009 ve Lnářském Málkově
Velikonoční vodník ve Lnářském Málkově


12.04.2009
Velikonoční pink - ponk u nás 2009
Foto ze z velikonočního turnaje v pink - ponku u nás konaného 25.4.2009


12.04.2009
Velikonoční koledníci v Kadově 2009
Tradice koledníků v Kadově nebyla přerušena ani letos, 25.4.2009


12.04.2009
Velikonoční výstava ve tvrzi v Kadově 2009
Letišní velikonoční výstava ve tvrzi v Kadově 2009 skolidila velký úspěch


10.04.2009
Svoz odpadů 2009
Svozy byly ze všech obcí a skutečně bylo 10.4.2009 co vozit


21.03.2009
Hasičský bál ve Vrbně
Na Haičském bále v Hospodě ve Vrbně jsme se 21. března 2009 dobře pobavili


02.03.2009
Zabíjačka ve Vrbně 2009
Druhou březnovou sobotu proběhla zabíječka ve Vrbně. Podívejte se na malou fotoreportáž.


13.02.2009
Prima vaření ve Vrbně 2009
V pátek 13. února se ve Vrbně konalo "PRIMA" rybí vaření s Petrem Stupkou, podívejte se na malou fotoreportáž bez komentáře


07.02.2009
Dětský maškarní bál v Kadově 2009
Podívejte se na malou fotoreportáž z akce 7.2.2009. Dětičkám místo skupiny Normál zahrála hudební skupina Gloria a bylo to super! V sekci "video" nahlédněte na kratičký videozáznam.


01.01.2009
Novoroční pochod v Kadově 2009
Na Novoroční pochod po Čertovo náramcích jsme se vydali 1. 1. 2009 ve 13,30 hod..


31.12.2008
Silvestrovský pink - ponk 2008 v Kadově
Silvestrovský pinčes v bývalé škole Kadově se konal ve středu 31. 12. 2008.


29.12.2008
Vzpomínkový večer na MVDr. Miroslava Mahela
Vzpomínkový večer na MVDr. Miroslava Mahela pořádaný jeho dcerou Lindou Mahelovou proběhl v pondělí 29. 12. 2008 od 19.00 hod. v hospodě ve Vrbně. Na pana Mahela vzpomínal mistr kytary Štěpán R A K a hrál společně se synem Janem Matějem Rakem.


19.12.2008
Beseda ve Lnářském Málkově 2008
Beseda ve Lnářském Málkově 19.12.2008 na téma neznámý Uzbekistán


15.12.2008
Neničte kontejnery na odpad
Prosíme, zamyslete se nad tím, co dáváte do kontejneru na komunální odpad. Žhavý popel tam opravdu nepatří!!!


06.12.2008
Peklo na tvrzi v Kadově 2008
První prosincový víkend 6.12.2008 ožila tvrz v Kadově pravým peklem a vánoční výstavou. Závěr patřil tančícím dětem se skupinou Normál


03.12.2008
Tvorba vánočních dekorací 2008
Jak jsme dělaly vánoční vazby 3.12.2008


29.11.2008
Kultura na tvrzi v Kadově 2008
Fotoreportáž z pekla i nebe při kulturní akci na tvrzi v Kadově 29.11.2008, snad se podařilo vybrat ty nejvýstižnější


29.11.2008
Adventní výstava na tvrzi v Kadově 2008
Adventní výstava na tvrzi v Kadově s ukázkami výroby vánočních dekorací konaná 29. 11.,30. 11. 6. 12. a 7. 12.2008. Návštěvníci mohli vidět ukázky slavnostně prostřeného stolu, vánoční výrobky dětí, které si mohli i zakoupit a mohli si i vyrobit vlastní adventní věnec nebo libovolnou vánoční dekoraci dle fantazie.


10.10.2008
Tvrz v Kadově 2008
Malé aktuální nahlédnutí do tvrze v Kadově na podzim 2008


27.09.2008
Pouťový fotbalovéý turnaj v Kadově 2008
V sobotu 27. září se opět konal tradiční „Viklanský pouťový turnaj v malé kopané“.


02.08.2008
Varhanní koncert v kostele sv. Václava v Kadově
Varhanní koncert a veřejná sbírka v kostele sv. Václava v Kadově 2.8.2008