Uzavření železničního přejezdu ve Lnářích 11.10. - 15.10.2021 (archiv dokumentů)

Z důvodu zjištění defektoskopických závad bude od 11.10.2021 cca 8,00 hod havarijně uzavřen žel. přejezd P1272 - Lnáře dopravna v orp. Blatná – sil II/174. Konec prací je předpokládán 15.10.2021 v odpoledních hodinách.

Umístění přejezdu - https://mapy.cz/s/nuzuhugahu
Objízdná trasa po sil. I/20 (viz DIO)

DIO uzavření

Vyvěšeno na úřední desku: 08.10.2021

Z úřední desky bylo sejmuto: 15.10.2021