Zpravodaj Blatensko SOBě

Časopis pro Svazek obcí Blatenska.

Formulář pro podávání inzerátů v listech Blatensko SOBě
Zde si můžete stáhnout formulář, který se používá pro podávání inzerce v  listech Blatensko SOBě. Formulář si vytiskněte, vyplňte a spolu s ústřižkem složenky pošlete na adresu ve formuláři uvedenou. Formulář ke stažení.

Termíny uzávěrek pro rok 2014.

Jednotlivá čísla ke stažení (pdf):

Červenec 2008
Blatensko SOBě 07/2008.

Květen 2008
Blatensko SOBě 05/2008.

Březen 2008
Blatensko SOBě 03/2008.

Prosinec 2007
Blatensko SOBě 12/2007.