Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 5979/2020 (archiv dokumentů)

Opatření obecné povahy spis. zn.: MUBL 5715/2020/OD včetně příloh - přechodná úpravu provozu na pozemních komunikacích, na silnici č. III/02019, místních a účelových komunikacích v místní části Vrbno

Vyvěšeno na úřední desku: 06.05.2020

Z úřední desky bylo sejmuto: 22.05.2020