Územní plán

Dokumenty související s Územním plánem obce Kadov.

Úplné znění územního plánu Kadov po vydání změny č. 1
Úplné znění územního plánu Kadov po vydání změny č. 1 s přílohami

Změna č. 1 územního plánu obce Kadov - květen 2019
Změna č. 1 územního plánu Kadov včetně příloh

Územní plán obce Kadov - původní - listopad 2017
Územní plán obce Kadov schválený 2. 11. 2017

Návrh územního plánu Kadov pro veřejné řízení - červenec 2017
Návrh územního plánu Kadov včetně příloh

Návrh územního plánu Kadov - prosinec 2016
Návrh územního plánu Kadov včetně příloh

Schválení zadání územního plánu Kadov - duben 2016
Finální podoba Zadání územního plánu Kadov po schválení v zastupitelstvu obce

Veřejná vyhláška - návrh zadání nového územního plánu Kadov
Obec Kadov zveřejňuje Veřejnou vyhlášku na základě ustanovení §47 odst. (2) zákona č.183/2006 Sb.

Výkres záměru ke změně Územního plánu 02/2016
Obec Kadov zveřejňuje výkres záměru ke změně Územního plánu

Veřejná vyhláška - diskuse k novému územnímu plánu obce 2016
OÚ Kadov, jako pořizovatel nového územního plánu, si Vás tímto dovoluje pozvat na besedu o novém územnímu plánu dne 4.3.2016 od 17:00 hodin do budovy bývalé školy v Kadově.

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KADOV
Opatření obecné povahy Změna č. 4 ÚPO Kadov.