Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - květen 2016
Ve čtvrtek 19. května 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2016 do 19.05.2016.

Záměr nakládání s majetkem 5.5.2016
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 05.05.2016 do 23.05.2016.

Závěrečný účet SOB, výsledek přezkumu hospodaření a související dokumenty 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska, FIN, Hodnotící zpráva a Komentář k hodnotící zprávě.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2016 do 18.05.2016.

Veřejná vyhláška č.j.: 1036399/16/2200-11460-301165
Daň z nemovitých věcí na rok 2016
Min.doba zveřejnění od 29.04.2016 do 30.05.2016.

Revize katastru nemovitostí Vrbno
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosí.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2016 do 30.09.2016.

Revize katastru nemovitostí Pole
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosí.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2016 do 30.09.2016.

Revize katastru nemovitostí Mračov
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosí.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2016 do 30.09.2016.

Oznámení o konání OZ 4 / 2016
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 28. 4. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 20.04.2016 do 28.04.2016.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 51968 / 2016
KÚ Jihočeského kraje zveřejňuje návrh Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje JK ve znění Aktualizace č. 3
spis- zn.: OREG / 89469 /2015 / dare / 18
Min.doba zveřejnění od 20.04.2016 do 06.05.2016.

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Vrbno - duben 2016
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr prodeje pozemku v k. ú. Vrbno
Min.doba zveřejnění od 05.04.2016 do 21.04.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - duben 2016
Ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 29.03.2016 do 07.04.2016.

Oznámení o konání OZ 3 / 2016
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 31. 3. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 23.03.2016 do 31.03.2016.

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Kadov
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr prodeje pozemku v k. ú. Kadov.
Min.doba zveřejnění od 08.03.2016 do 24.03.2016.

Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 25.02.2016 do 12.03.2016.

Oznámení o konání OZ 2 / 2016
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 3.3. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 24.02.2016 do 03.03.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - únor 2016
Ve čtvrtek 25. února 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 15.02.2016 do 25.02.2016.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č.j. 8 EC 136/2012-12,
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
sp. zn.: 134 EX 12083/12 - 157
Min.doba zveřejnění od 13.01.2016 do 29.01.2016.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j: 155/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016- MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016.
Min.doba zveřejnění od 13.01.2016 do 29.01.2016.

Oznámení o konání OZ 1 / 2016
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 14. 1. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 06.01.2016 do 14.01.2016.

Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j: 111Ex10200/09-116
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhlášku)
evid. č. opr: 5503713128
Min.doba zveřejnění od 22.12.2015 do 08.01.2016.

Veřejná vyhláška - stavební povolení č.j.: MUBL 10265/2015
Stavební povolení: „Opravy polních cest a novostavba účelové komunikace v obci Kadov“.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2015 do 02.01.2016.

Usnesení č.j.: 103Ex 27813/15-70
Dražební vyhláškou oznámení dražebního roku.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2015 do 31.12.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje prosinec 2015
Ve čtvrtek 17.prosince 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 07.12.2015 do 17.12.2015.

Oznámení o konání OZ 10 / 2015
Veřejné X. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 10.12.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2015 do 10.12.2015.

Informace o telekomunikačních sítích - CETIN - listopad 2015
Informace společnosti CETIN o možnosti vyžádání si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2015 do 26.12.2015.

Návrh rozpočtu 2016
Návrh rozpočtu Obce Kadov na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 20.11.2015 do 05.12.2015.

Oznámení o konání OZ 9 / 2015
Veřejné IX. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 26.11.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2015 do 26.11.2015.

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.: MUBL 10265/2015
Oznámení veřejnou vyhláškou.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2015 do 26.11.2015.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: MUBL 10265/2015
Opravy polních cest a novostavba účelové komunikace v obci Kadov
Min.doba zveřejnění od 10.11.2015 do 25.11.2015.

Rozpočet DSO Radina na rok 2016.
OÚ Kadov zveřejňuje rozpočet DSO Radina na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2015 do 24.11.2015.