Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Oznámení o konání OZ 4 / 2017
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 22. 6. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 14.06.2017 do 22.06.2017.

Oznámení o možnosti nahlížet do Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb.
Oznámení o možnosti nahlížet do Oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí (přílohy č. 3 k zákonu) - zahájení zjišťovacího řízení k záměru výstavby nové podnikové čerpací stanice PHM VOD Kadov"
Min.doba zveřejnění od 07.06.2017 do 23.06.2017.

Záměr: „Čerpací stanice PHM VOD Kadov" č. j.: KUJCK 66723 / 2017 / OZZL
Zveřejnění informace o oznámení záměru: „Čerpací stanice PHM VOD Kadov"
sp. zn.: OZZL 66086 / 2017 / pezo
Min.doba zveřejnění od 07.06.2017 do 23.06.2017.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za r. 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za období od 1.1.2016 do 31.12.2016
Min.doba zveřejnění od 22.05.2017 do 07.06.2017.

Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2016
Návrh závěrečného účtu DSO za rok 2016 sestavený ke dni 31. 12. 2017
Min.doba zveřejnění od 22.05.2017 do 07.06.2017.

Závěrečný účet DSO Radina 2016 - Návrh
Závěrečný účet DSO Radina 2016 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina za rok 2016
Min.doba zveřejnění od 22.05.2017 do 07.06.2017.

Oznámení o konání OZ 3 / 2017
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 18. 5. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 10.05.2017 do 18.05.2017.

Veřejná vyhláška od FÚ č. j.: 1103364/17/2200-11460-301165
FÚ pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam
Min.doba zveřejnění od 28.04.2017 do 29.05.2017.

Závěrečný účet SOB, výsledek přezkumu hospodaření a související dokumenty 2016
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska, FIN, Hodnotící zpráva a Komentář k hodnotící zprávě.
Min.doba zveřejnění od 27.04.2017 do 13.05.2017.

Veřejná schůze k prodeji LDT ve Vrbně 28. 4. 2017
Veřejná schůze s diskusí k prodeji LDT ve Vrbně proběhne 28.4.2017 od 17:00 hodin v klubovně LDT.
Min.doba zveřejnění od 21.04.2017 do 28.04.2017.

Poradenská a informační služba České obchodní inspekce v Blatné - květen 2017
Česká obchodní inspekce zahájí ve středu 10. května 2017 od 13. do 14.30 hod. bezplatnou poradenskou a informační službu pro občany.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2017 do 10.05.2017.

Oznámení o konání OZ 2 / 2017
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 30. 3. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 22.03.2017 do 30.03.2017.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 38443 / 2017 / OZZL / 1
KÚ Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku
sp. zn.: OZZL 38443/2017/sama
Min.doba zveřejnění od 22.03.2017 do 07.04.2017.

Schválený rozpočet SMOOS na rok 2017
Schválený rozpočet Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 21.03.2017 do 31.12.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/032756-C
KVS ukončuje opatření vyhlášená nařízením SVS č.j. SVS/2017/017649-C a č. j.: SVS/2017/029248-C a zrušuje Nařízení SVS č.j. SVS/2017/017649-C a č.j. SVS/2017/029248-C
Min.doba zveřejnění od 14.03.2017 do 30.03.2017.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - březen 2016
Ve čtvrtek 23. března 2017 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 13.03.2017 do 23.03.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/032737-C
Krajská veterinární správa ukončuje ochranná a zdolávací opatření ve vymezeném uzavřeném pásmu vyhlášená nařízením SVS č.j. SVS/2017/012675-C a č. j.: SVS/2017/027946-C
Min.doba zveřejnění od 10.03.2017 do 26.03.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/029248-C
Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/017649-C ze dne 06.02.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 03.03.2017 do 30.03.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/027946-C
Změna ochranných a zdolávacích opatření v Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/012675-C ze dne 26.01.2017 v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy
Min.doba zveřejnění od 01.03.2017 do 26.03.2017.

Výroční zpráva o poskytování informací 2016
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2017 do 15.03.2017.

Rozpočtový výhled SOB na období 2017 - 2019
Rozpočtový výhled Svazku obcí Blatenska na období 2017 - 2019
Min.doba zveřejnění od 27.02.2017 do 31.01.2018.

Schválený rozpočet SOB na rok 2017
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 27.02.2017 do 31.01.2018.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - únor 2016
Ve čtvrtek 16. února 2017 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 3. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 08.02.2017 do 16.02.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/017649-C
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy.
Min.doba zveřejnění od 07.02.2017 do 07.03.2017.

Záměr obce Velká Turná pronájmout restauraci v areálu ATC-Milavy - únor 2017
Obec Velká Turná vyhlašuje ZÁMĚR pronajmout prostory: „Restaurace rychlého občerstvení s venkovním posezením a prodejnou potravin - v areálu ATC-Milavy ( na hrázi rybníka Milavy )“.
Min.doba zveřejnění od 03.02.2017 do 19.02.2017.

Oznámení o konání OZ 1 / 2017
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 9. 2. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2017 do 09.02.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/012675-C
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy.
Min.doba zveřejnění od 26.01.2017 do 26.02.2017.

Dražební vyhláška č. j.: 111Ex10200/09-197
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení další elektronické dražby
evid. č. opr: 5503713128
Min.doba zveřejnění od 25.01.2017 do 14.03.2017.

Záměr VLS ČR prodat lesní pozemek - leden 2017
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. vyhlásil veřejné výběrové řízení na prodej pozemku p.č.2098 k.ú. Pole
Min.doba zveřejnění od 05.01.2017 do 03.02.2017.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - prosinec 2016
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2016 do 15.12.2016.