Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Záměr obce Velká Turná pronájmout restauraci v areálu ATC-Milavy - únor 2017
Obec Velká Turná vyhlašuje ZÁMĚR pronajmout prostory: „Restaurace rychlého občerstvení s venkovním posezením a prodejnou potravin - v areálu ATC-Milavy ( na hrázi rybníka Milavy )“.
Min.doba zveřejnění od 03.02.2017 do 19.02.2017.

Oznámení o konání OZ 1 / 2017
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 9. 2. 2017 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 01.02.2017 do 09.02.2017.

Nařízení Státní veterinární správy č.j.:SVS/2017/012675-C
Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy.
Min.doba zveřejnění od 26.01.2017 do 26.02.2017.

Dražební vyhláška č. j.: 111Ex10200/09-197
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení další elektronické dražby
evid. č. opr: 5503713128
Min.doba zveřejnění od 25.01.2017 do 14.03.2017.

Záměr VLS ČR prodat lesní pozemek - leden 2017
Vojenské lesy a statky ČR, s.p. vyhlásil veřejné výběrové řízení na prodej pozemku p.č.2098 k.ú. Pole
Min.doba zveřejnění od 05.01.2017 do 03.02.2017.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - prosinec 2016
Ve čtvrtek 15. prosince 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2016 do 15.12.2016.

Opatření obecné povahy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: MUBL 10615/2016
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 01.12.2016 do 19.12.2016.

Oznámení o konání OZ 9 / 2016
Veřejné IX. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 8. 12. 2016 V 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 30.11.2016 do 08.12.2016.

Návrh rozpočtu SMOOS na r. 2017
Návrh rozpočtu pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 14.11.2016 do 30.11.2016.

Návrh rozpočtu DSO Radina na r. 2017
Návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 03.11.2016 do 18.11.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 9728/2016
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává Stavební povolení na stavbu:"Polní cesta RCV6 - p. č. 1150 a 1160 v k. ú. Vrbno"
Min.doba zveřejnění od 26.10.2016 do 11.11.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 9784/2016
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává Stavební povolení na stavbu:"Polní cesta RCH1 a RCH2 p.č. 1673, 1722 v k. ú. Pole a 1232, 1263 v k. ú. Vrbno"
Min.doba zveřejnění od 26.10.2016 do 11.11.2016.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2017
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2017
Min.doba zveřejnění od 25.10.2016 do 10.11.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - listopad 2016
Ve čtvrtek 3. listopadu 2016 od 9:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 1. ustavující zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 24.10.2016 do 03.11.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 10615/2016
MěÚ Blatná, odbor dopravy zveřejňuje opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 14.10.2016 do 30.10.2016.

Oznámení o konání OZ 8 / 2016
Veřejné VIII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 20. 10. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2016 do 20.10.2016.

Návrh rozpočtu SOBu na rok 2017
Svazek obcí blatenska - návrh rozpočtu 2017.
Min.doba zveřejnění od 22.09.2016 do 07.10.2016.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2016
Starostka obce Kadov zveřejňuje Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Min.doba zveřejnění od 22.09.2016 do 08.10.2016.

Záměr nakládání s majetkem 21. 9. 2016
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 21.09.2016 do 07.10.2016.

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.:MUBL 9784/2016
Polní cesta RCH1 a RCH2- p.č. 1673, 1722 k.ú. Pole a 1232, 1263 k.ú. Vrbno
Min.doba zveřejnění od 21.09.2016 do 07.10.2016.

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.:MUBL 9728/2016
Polní cesta RCV6 - p.č. 1150 a 1160 v k.ú. Vrbno
Min.doba zveřejnění od 21.09.2016 do 07.10.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - září 2016
Ve čtvrtek 22. září 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2016 do 22.09.2016.

Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 8968/2016
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 09.09.2016 do 15.10.2016.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s.
Smlouva o zápůjčce mezi Svazkem obcí Blatenska a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2016 do 26.08.2019.

Jmenování zapisovatelů okresní volební komise pro volby do zastupitelstev krajů 2016
Jmenování zapisovatelů okresní volební komise pro volby do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 25.08.2016 do 08.10.2016.

Oznámení o konání OZ 7 / 2016
Veřejné VII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2016 do 01.09.2016.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 2016
Starostka obce Kadov zveřejňuje informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konaných 7. a 8.10.2016
Min.doba zveřejnění od 23.08.2016 do 08.10.2016.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 8. 8. 2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve volebních okrscích obce Kadov pro volby do zastupitelstva kraje, které se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 08.08.2016 do 08.10.2016.

Záměr nakládání s majetkem 19. 7. 2016
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2016 do 09.08.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn: MUBL 7422-3/2016
MěÚ Blatná vydává Opatření obecné povahy - veřejnou vyhlášku o přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 14.07.2016 do 30.07.2016.