Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Záměr nakládání s majetkem 5.5.2016
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 05.05.2016 do 23.05.2016.

Závěrečný účet SOB, výsledek přezkumu hospodaření a související dokumenty 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Blatenska, FIN, Hodnotící zpráva a Komentář k hodnotící zprávě.
Min.doba zveřejnění od 03.05.2016 do 18.05.2016.

Veřejná vyhláška č.j.: 1036399/16/2200-11460-301165
Daň z nemovitých věcí na rok 2016
Min.doba zveřejnění od 29.04.2016 do 30.05.2016.

Revize katastru nemovitostí Vrbno
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosí.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2016 do 30.09.2016.

Revize katastru nemovitostí Pole
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosí.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2016 do 30.09.2016.

Revize katastru nemovitostí Mračov
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitosí.
Min.doba zveřejnění od 25.04.2016 do 30.09.2016.

Oznámení o konání OZ 4 / 2016
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 28. 4. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 20.04.2016 do 28.04.2016.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 51968 / 2016
KÚ Jihočeského kraje zveřejňuje návrh Zprávy o uplatňování zásad územního rozvoje JK ve znění Aktualizace č. 3
spis- zn.: OREG / 89469 /2015 / dare / 18
Min.doba zveřejnění od 20.04.2016 do 06.05.2016.

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Vrbno - duben 2016
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr prodeje pozemku v k. ú. Vrbno
Min.doba zveřejnění od 05.04.2016 do 21.04.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - duben 2016
Ve čtvrtek 7. dubna 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 29.03.2016 do 07.04.2016.

Oznámení o konání OZ 3 / 2016
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 31. 3. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 23.03.2016 do 31.03.2016.

Záměr prodeje pozemku v k. ú. Kadov
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr prodeje pozemku v k. ú. Kadov.
Min.doba zveřejnění od 08.03.2016 do 24.03.2016.

Výroční zpráva o poskytování informací 2015
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 25.02.2016 do 12.03.2016.

Oznámení o konání OZ 2 / 2016
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 3.3. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 24.02.2016 do 03.03.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - únor 2016
Ve čtvrtek 25. února 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 21. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 15.02.2016 do 25.02.2016.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č.j. 8 EC 136/2012-12,
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
sp. zn.: 134 EX 12083/12 - 157
Min.doba zveřejnění od 13.01.2016 do 29.01.2016.

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j: 155/2016-MZE-15120
Ministerstvo zemědělství oznamuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016- MZE-15120 ze dne 12. ledna 2016.
Min.doba zveřejnění od 13.01.2016 do 29.01.2016.

Oznámení o konání OZ 1 / 2016
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 14. 1. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 06.01.2016 do 14.01.2016.

Usnesení o nařízení elektronické dražby č.j: 111Ex10200/09-116
Soudní exekutor vydává Usnesení o nařízení elektronické dražby (dražební vyhlášku)
evid. č. opr: 5503713128
Min.doba zveřejnění od 22.12.2015 do 08.01.2016.

Veřejná vyhláška - stavební povolení č.j.: MUBL 10265/2015
Stavební povolení: „Opravy polních cest a novostavba účelové komunikace v obci Kadov“.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2015 do 02.01.2016.

Usnesení č.j.: 103Ex 27813/15-70
Dražební vyhláškou oznámení dražebního roku.
Min.doba zveřejnění od 15.12.2015 do 31.12.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje prosinec 2015
Ve čtvrtek 17.prosince 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 07.12.2015 do 17.12.2015.

Oznámení o konání OZ 10 / 2015
Veřejné X. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 10.12.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 02.12.2015 do 10.12.2015.

Informace o telekomunikačních sítích - CETIN - listopad 2015
Informace společnosti CETIN o možnosti vyžádání si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2015 do 26.12.2015.

Návrh rozpočtu 2016
Návrh rozpočtu Obce Kadov na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 20.11.2015 do 05.12.2015.

Oznámení o konání OZ 9 / 2015
Veřejné IX. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 26.11.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2015 do 26.11.2015.

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.: MUBL 10265/2015
Oznámení veřejnou vyhláškou.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2015 do 26.11.2015.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: MUBL 10265/2015
Opravy polních cest a novostavba účelové komunikace v obci Kadov
Min.doba zveřejnění od 10.11.2015 do 25.11.2015.

Rozpočet DSO Radina na rok 2016.
OÚ Kadov zveřejňuje rozpočet DSO Radina na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2015 do 24.11.2015.

SMOOS Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2015 do 21.11.2015.