Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina za rok 2014
č. j.: EK/1520/14
Min.doba zveřejnění od 16.04.2015 do 02.05.2015.

Oznámení o konání OZ 3 / 2015
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 23.4.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2015 do 23.04.2015.

Závěrečný účet SMOOS za r. 2014
Závěrečný účet Svazeku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2015 do 29.04.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na duben 2015
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2015 do 16.04.2015.

Projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Blatensko, o.p.s.
Dokument Místní akční skupiny Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2015 do 18.04.2015.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY sp.zn.: 14VH5387/2015-15120
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Veřejná vyhláška č.j.: 18198/2015-MZE-15120
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2015 do 14.03.2015.

Oznámení o konání OZ 2 / 2015
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 5.3.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 25.02.2015 do 05.03.2015.

Opatření obecné povahy - návrh od KÚ JK č.j.: KUJCK 9962/2015/OZZL
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí vydává Opatření obecné povahy č. 1/2015 - výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského
sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2015 do 21.02.2015.

Opatření obecné povahy - návrh od KÚ JK č.j.: KUJCK 9956/2015/OZZL
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí vydává Opatření obecné povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2015 do 21.02.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na únor 2015
Ve čtvrtek 5.2.2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 26.01.2015 do 05.02.2015.

Program obnovy vesnice Kadov 2015 - 2025
Program obnovy vesnice Kadov v období let 2015 - 2025
Aktualizovaná verze III.
Min.doba zveřejnění od 22.01.2015 do 07.02.2015.

Oznámení o konání OZ 1 / 2015
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 22.1.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 14.01.2015 do 22.01.2015.

MŽP vydává - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe zn.: 180/ENV/15
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2015 do 07.02.2015.

MŽP vydává oznámení koncepce Národní plán povodí Labe zn.: 88436/ENV/14
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 07.01.2015 do 06.02.2015.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 73885/2014/OREG
Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje JK, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace
sp. zn.: OREG 73883/2014/dare/2.
Min.doba zveřejnění od 06.01.2015 do 22.01.2015.

Záměr nakládání s majetkem - prosinec 2014
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.12.2014 do 20.01.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na prosinec 2014
Ve čtvrtek 18.12.2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2014 do 18.12.2014.

Oznámení o konání OZ 9 / 2014
Veřejné IX. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 11.12.2014 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2014 do 11.12.2014.

Rozpočet DSO Radina na r. 2015
Rozpočet DSO Radina na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2014 do 15.12.2014.

Oznámení o konání OZ 8 / 2014
Veřejné VIII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 20.11.2014 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2014 do 20.11.2014.

SMOOS Návrh rozpočtu na rok 2015
Svazek měst a obcí okresu Strakonice
Velké náměstí 2, Strakonice - Návrh rozpočtu na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 07.11.2014 do 23.11.2014.

Oznámení o konání 1. USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 7.11.2014
První ustavující zasedání Obecního zastupitelstva obce Kadov se koná v pátek 7.11.2014 od 18.00 hodin v obřadní místnosti v bývalé škole Kadově.
Min.doba zveřejnění od 29.10.2014 do 07.11.2014.

Návrh rozpočtu SOB na rok 2015
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 27.10.2014 do 02.12.2014.

Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce 2014
Zápis o výsledku voleb do Zastupitelstva obce Kadov konaných 10. a 11.10.2014
Min.doba zveřejnění od 13.10.2014 do 13.11.2014.

Návrh změny č.5 ÚP Kadov
OÚ Kadov zveřejňuje návrh změny č.5 ÚP Kadov.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2014 do 24.10.2014.

Informace pro voliče do Senátu - volby 10. a 11.102014
Podrobné informace k volbám.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2014 do 18.10.2014.

Informace pro voliče do Zastupitelstev obcí - volby 10. a 11.102014
Podrobné informace k volbám.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2014 do 11.10.2014.

Žádost o vydání voličského průkazu - volby 10. a 11.102014
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Senátu Parlamentu ČR.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2014 do 18.10.2014.