Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Usnesení vlády ČR č. 70,71,72,73 a 74/2020
Nouzový stav a související usnesení Vlády ČR
Min.doba zveřejnění od 13.03.2020 do 29.03.2020.

Usnesení vlády ČR č. 69/2020 o vyhlášení nouzového stavu
Usnesení vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu pro území ČR
Min.doba zveřejnění od 12.03.2020 do 12.04.2020.

Mimořádné opatření MZ č.j.: MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
Zákaz pořádání akcí s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Min.doba zveřejnění od 10.03.2020 do 25.03.2020.

Mimořádné opatření MZ č.j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na vyučování
Min.doba zveřejnění od 10.03.2020 do 25.03.2020.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j.: MZDR 9826/2020-1/HES
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ohledně pořádání hromadných akcí s předpokládanou účastí nad 5 000 osob
Min.doba zveřejnění od 06.03.2020 do 22.03.2020.

Výroční zpráva obce Kadov o poskytování informací za r. 2019
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 05.03.2020 do 21.03.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - únor 2020
Ve čtvrtek 20.2.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 11.02.2020 do 20.02.2020.

Oznámení o konání OZ 1/2020
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 6.2.2020 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 29.01.2020 do 06.02.2020.

Schválený rozpočet SOB na rok 2020
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2020 včetně plnění předchozího roku
Min.doba zveřejnění od 20.12.2019 do 05.02.2020.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 63920/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH22476/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 09.12.2019 do 31.12.2022.

Oznámení o zveřejnění dokumentů DSO SMOOS za rok 2020
Rozpočet DSO SMOOS za rok 2020 a Střednědobí výhled rozpočtu na období 2020 - 2023 byl schválen VH SMOOS dne 3.12.2019
Min.doba zveřejnění od 05.12.2019 do 21.12.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - prosinec 2019
Ve čtvrtek 12.12.2019 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 03.12.2019 do 12.12.2019.

Oznámení o konání OZ 8/2019
Veřejné VIII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 12.12.2019 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 03.12.2019 do 12.12.2019.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO-17/2017-307
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Min.doba zveřejnění od 29.11.2019 do 29.12.2019.

Návrh rozpočtu obce Kadov na r. 2020 včetně plnění předchozího roku
Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2020 včetně plnění předchozího roku
Min.doba zveřejnění od 14.11.2019 do 30.11.2019.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 11.11.2019
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 11.11.2019 do 27.11.2019.

Oznámení o konání OZ 7/2019
Veřejné VII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 7.11.2019 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 31.10.2019 do 07.11.2019.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS 2020 – 2023
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice 2020 – 2023
Min.doba zveřejnění od 31.10.2019 do 20.12.2019.

Návrh rozpočtu SOB na r. 2020
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 23.10.2019 do 10.12.2019.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 23.10.2019
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 22.10.2019 do 07.11.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - říjen 2019
Ve čtvrtek 31.10.2019 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 21.10.2019 do 31.10.2019.

Návrh rozpočtu DSO Radina na r. 2020
Návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 17.10.2019 do 02.11.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 14965/2019
MěÚ Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích spis. zn.: MUBL 14804/2019/OD
Min.doba zveřejnění od 08.10.2019 do 24.10.2019.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 111122/2019
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku - Doruční návrhu 4. aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje sp. zn.: OREG 111121/2019/dare SO
Min.doba zveřejnění od 01.10.2019 do 16.11.2019.

Oznámení o konání OZ 6/2019
Veřejné VI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 3.10.2019 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 23.09.2019 do 03.10.2019.

Oznámení o dokončení obnovy operátu k.ú. Kadov u Blatné dne 18.9.2019
Obecní úřada Kadov zveřejňuje Oznámení o dokončení obnovy operátu k.ú. Kadov u Blatné
Min.doba zveřejnění od 18.09.2019 do 04.10.2019.

Návrh rozpočtu SMOOS na r. 2020
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2020
Min.doba zveřejnění od 16.09.2019 do 16.12.2019.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: 41508/2019-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává Veřejnou vyhlášku - Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH17445/2019-16212
Min.doba zveřejnění od 30.08.2019 do 31.12.2022.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 28.8.2019
Záměr schválený Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 28.08.2019 do 13.09.2019.

Oznámení o konání OZ 5/2019
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 22.8.2019 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 14.08.2019 do 22.08.2019.