Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Veřejná vyhláška od MŽP č. j.: MZP/2019/630/405
Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje návrh opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého sp. zn.: ZN/MZP/2019/630/267
Min.doba zveřejnění od 26.02.2019 do 28.03.2019.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 2248/2019
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování, vydává Rozhodnutí o umístění stavby sp. zn.: OVÚP/13749/2018/KK
Min.doba zveřejnění od 25.02.2019 do 13.03.2019.

Výzva 3. PRV MAS Blatensko, o.p.s. ze dne 18.2.2019
MAS Blatensko, o.p.s. vyhlašuje dne 18. 2. 2019 výzvu č. 3 do Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 v rámci operace 19.2.1. v souladu se Strategií CLLD schválenou Ministerstvem místního rozvoje ČR a ŘO Programu rozvoje venkova.
Min.doba zveřejnění od 12.02.2019 do 24.06.2019.

Dražební vyhláška - elektronická dražba č. j.: 124 EX 1296/10-231
Soudní exekutor vydává Usnesení o elektronické dražbě číslo opr.: 2232510085
Min.doba zveřejnění od 08.02.2019 do 10.04.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - únor 2019
Ve čtvrtek 14.2.2019 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 19. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 04.02.2019 do 19.02.2019.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 8.1.2019 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 8.1.2019 o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu, které se konají 24. a 25.5.2019
Min.doba zveřejnění od 24.01.2019 do 25.05.2019.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 583/2019
MěÚ Blatná, odbor dopravy zveřejňuje Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Mračov
Min.doba zveřejnění od 15.01.2019 do 31.01.2019.

Oznámení územního řízení od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 335/2019
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejňuje Oznámení zahájení územního řízení na veřejné osvětlení – Vrbno, spis.zn.: OVÚP/13749/2018/KK
Min.doba zveřejnění od 15.01.2019 do 31.01.2019.

Schválený rozpočet SOB na rok 2019
Schválený rozpočet Svazku obcí Blatenska na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 21.12.2018 do 31.01.2020.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020 – 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 – 2022 dle zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění.
Min.doba zveřejnění od 21.12.2018 do 31.01.2020.

Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na r. 2019
Schválený rozpočet DSO Radina Velký Bor na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 18.12.2018 do 31.01.2020.

Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu č.j.: OO-18/2017-307
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj zveřejňuje Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
Min.doba zveřejnění od 17.12.2018 do 03.01.2019.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - prosinec 2018
Ve čtvrtek 13.12.2018 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 04.12.2018 do 13.12.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 12790/2018/OD/3
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Veřejnou vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 26.11.2018 do 12.12.2018.

Oznámení o konání OZ 10 / 2018
Veřejné X. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29. 11. 2018 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 20.11.2018 do 29.11.2018.

Návrh rozpočtu SOB na rok 2019
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 12.11.2018 do 11.12.2018.

Schválený střednědobý výhled rozpočtu SOB na období 2020 – 2022
Schválený střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí Blatenska na období 2020 – 2022
Min.doba zveřejnění od 12.11.2018 do 11.12.2018.

Rozpočtový výhled obce Kadov na období 2020 - 2027
Rozpočtový výhled obce Kadov na období 2020 - 2027
Min.doba zveřejnění od 12.11.2018 do 28.11.2018.

Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2019
Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 12.11.2018 do 28.11.2018.

Návrh rozpočtu DSO Radina na r. 2019
Návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2019
Min.doba zveřejnění od 06.11.2018 do 22.11.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 12058/2018
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - přechodná úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 05.11.2018 do 21.11.2018.

Oznámení o konání OZ 9 / 2018
Veřejné IX. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 8. 11. 2018 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 31.10.2018 do 08.11.2018.

Ustavující 1. zasedání Obecního zastupitelstva
Ustavující 1. zasedání Obecního zastupitelstva se uskuteční v pátek 26. 10. 2018 od 18:00 v Obřadní místnosti bývalé školy Kadov
Min.doba zveřejnění od 15.10.2018 do 26.10.2018.

Informace o dočasném umístění značek zn.: /28/18
MěÚ Blatná, odbor dopravy zveřejňuje Informace o dočasném umístění značek
Min.doba zveřejnění od 11.10.2018 do 27.10.2018.

Zápis o výsledku voleb konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018
Zveřejnění Zápisu o výsledku voleb v souladu s ust. § 47 zákona o volbách
Min.doba zveřejnění od 08.10.2018 do 24.10.2018.

Oznámení o době a místě konání voleb 5. a 6.10.2018
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce Kadov podle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 20.09.2018 do 06.10.2018.

Oznámení o konání OZ 8 / 2018
Veřejné VIII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 20. 9. 2018 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2018 do 20.09.2018.

Záměry nakládání s majetkem - září 2018
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměry nakládání s obecním majetkem
Min.doba zveřejnění od 31.08.2018 do 16.09.2018.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí volby 5. a 6.10.2018
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí volby do zastupitelstev obcí které se konají 5. a 6.10.2018
Min.doba zveřejnění od 24.08.2018 do 06.10.2018.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 8010/2018
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Veřejnou vyhlášku
Min.doba zveřejnění od 20.08.2018 do 05.09.2018.