Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn.: MUBL 10615/2016
MěÚ Blatná, odbor dopravy zveřejňuje opatření obecné povahy - Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 14.10.2016 do 30.10.2016.

Oznámení o konání OZ 8 / 2016
Veřejné VIII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 20. 10. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 12.10.2016 do 20.10.2016.

Návrh rozpočtu SOBu na rok 2017
Svazek obcí blatenska - návrh rozpočtu 2017.
Min.doba zveřejnění od 22.09.2016 do 07.10.2016.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů 2016
Starostka obce Kadov zveřejňuje Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Min.doba zveřejnění od 22.09.2016 do 08.10.2016.

Záměr nakládání s majetkem 21. 9. 2016
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 21.09.2016 do 07.10.2016.

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.:MUBL 9784/2016
Polní cesta RCH1 a RCH2- p.č. 1673, 1722 k.ú. Pole a 1232, 1263 k.ú. Vrbno
Min.doba zveřejnění od 21.09.2016 do 07.10.2016.

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.:MUBL 9728/2016
Polní cesta RCV6 - p.č. 1150 a 1160 v k.ú. Vrbno
Min.doba zveřejnění od 21.09.2016 do 07.10.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - září 2016
Ve čtvrtek 22. září 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2016 do 22.09.2016.

Opatření obecné povahy - Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 8968/2016
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 09.09.2016 do 15.10.2016.

Smlouva o zápůjčce mezi SOB a MAS Blatensko, o. p. s.
Smlouva o zápůjčce mezi Svazkem obcí Blatenska a Místní akční skupinou Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2016 do 26.08.2019.

Jmenování zapisovatelů okresní volební komise pro volby do zastupitelstev krajů 2016
Jmenování zapisovatelů okresní volební komise pro volby do zastupitelstev krajů, které se konají ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 25.08.2016 do 08.10.2016.

Oznámení o konání OZ 7 / 2016
Veřejné VII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 24.08.2016 do 01.09.2016.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů 2016
Starostka obce Kadov zveřejňuje informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konaných 7. a 8.10.2016
Min.doba zveřejnění od 23.08.2016 do 08.10.2016.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 8. 8. 2016
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise ve volebních okrscích obce Kadov pro volby do zastupitelstva kraje, které se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016
Min.doba zveřejnění od 08.08.2016 do 08.10.2016.

Záměr nakládání s majetkem 19. 7. 2016
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 19.07.2016 do 09.08.2016.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná zn: MUBL 7422-3/2016
MěÚ Blatná vydává Opatření obecné povahy - veřejnou vyhlášku o přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 14.07.2016 do 30.07.2016.

Oznámení o konání OZ 6 / 2016
Veřejné VI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 14. 7. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 04.07.2016 do 14.07.2016.

Rozhodnutí o vyhlášení voleb 7. a 8. října 2016
Rozhodnutí Prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů.
Min.doba zveřejnění od 20.06.2016 do 07.07.2016.

Záměr nakládání s majetkem 16.6.2016
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 16.06.2016 do 04.07.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - červen 2016
Ve čtvrtek 23. června 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 13.06.2016 do 23.06.2016.

Dražební vyhláška č. 1 - elektronická dražba č. j.: 094 EX 00403/04
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 02.06.2016 do 30.06.2016.

Dražební vyhláška č. 2 - elektronická dražba č. j.: 094 EX 00403/04
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku o elektronické dražbě
Min.doba zveřejnění od 02.06.2016 do 30.06.2016.

Opatření obecné povahy od MŽP č. j.: 33589 / ENV / 16
MŽP vydává OOP - Program zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad - CZ03
Min.doba zveřejnění od 01.06.2016 do 17.06.2016.

Cestovní doklady pro děti - 2016
Informace Ministerstva vnitra o cestování s dětmi do zahraničí
Min.doba zveřejnění od 27.05.2016 do 27.06.2016.

Závěrečný účet SMOOS za r. 2015
Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 27.05.2016 do 12.06.2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za r. 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za období 1.1.2015 - 31.12.2015.
Min.doba zveřejnění od 27.05.2016 do 12.06.2016.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina 2015 a Závěrečný účet DSO Radina 2015
Zveřehnění dokumentů: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina 2015 a Závěrečný účet DSO Radina za rok 2015
Min.doba zveřejnění od 26.05.2016 do 14.06.2016.

Oznámení o konání OZ 5 / 2016
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 26. 5. 2016 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2016 do 26.05.2016.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - květen 2016
Ve čtvrtek 19. května 2016 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 09.05.2016 do 19.05.2016.

Záměr nakládání s majetkem 5.5.2016
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 05.05.2016 do 23.05.2016.