Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Návrhu střednědobého rozpočtu SMOOS na období 2022 - 2025
Návrhu střednědobého rozpočtu SMOOS na období 2022 - 2025
Min.doba zveřejnění od 25.11.2020 do 11.12.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 3.12.2020
Ve čtvrtek 3.12.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 23.11.2020 do 03.12.2020.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 16.11.2020
Záměr schválený Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 16.11.2020 do 02.12.2020.

Návrh rozpočtu roku 2021 pro obec Kadov
Návrh rozpočtu roku 2021 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 13.11.2020 do 29.11.2020.

Aktuální epidemiologická situace v ČR K 25.10.2020
Zdůvodnění opatření MZ
Min.doba zveřejnění od 27.10.2020 do 12.11.2020.

Návrh rozpočtu SOB na rok 2021
Návrh rozpočtu SOB na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 27.10.2020 do 11.12.2020.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2022 – 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SOB na období 2022 – 2024
Min.doba zveřejnění od 27.10.2020 do 11.12.2020.

Návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2021
Návrh rozpočtu DSO Radina na rok 2021
Min.doba zveřejnění od 27.10.2020 do 12.11.2020.

Svolání ustavujícího zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 3.11.2020
Svolání ustavujícího (1) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2020 - 2024 na 3. listopadu 2020 od 10:00 hodin
Min.doba zveřejnění od 23.10.2020 do 03.11.2020.

Platná krizová mimořádná opatření na území ČR od 21.10.2020
Přehled platných opatření
Min.doba zveřejnění od 22.10.2020 do 07.11.2020.

Oznámení o konání OZ 6/2020
Veřejné VI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29.10.2020 v 18:00 hodin v Hasičské klubovně v bývalé škole
Min.doba zveřejnění od 21.10.2020 do 29.10.2020.

Usnesení vlády č. 407 - 414 ze dne 12.10.2020
Usnesení vlády č. 407 - 414
Min.doba zveřejnění od 13.10.2020 do 29.10.2020.

Výsledky hlasování ve volbách konaných ve dnech 2.10. a 3.10.2020
Výsledky hlasování ve volbách v našich okrscích
Min.doba zveřejnění od 06.10.2020 do 22.10.2020.

KÚ - Jihočeský kraj vydává oznámení č.j.: KUJCK 119829/2020
Oznámení návrhu na vyhlášení přírodní památky Smyslov a oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče sp. zn.: OZZL 119819/2020/veha SO
Min.doba zveřejnění od 30.09.2020 do 16.10.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 24.9.2020
Ve čtvrtek 24.9.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 22.09.2020 do 24.09.2020.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2.10. a 3.10.2020
Oznámení starostky o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2.10. a 3.10.2020
Min.doba zveřejnění od 18.09.2020 do 03.10.2020.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 16.9.2020
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 16.09.2020 do 02.10.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 13272/2020
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spis. zn.: MUBL 12726/2020/OD
Min.doba zveřejnění od 11.09.2020 do 27.09.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - září 2020
Ve čtvrtek 10.9.2020 od 9:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 01.09.2020 do 10.09.2020.

Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 2. a 3.10.2020
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 2. a 3.10.2020
Min.doba zveřejnění od 19.08.2020 do 03.10.2020.

Nařízení mimořádného opatření KHS JK č.j.: KHSJC 24392/2020/USC
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2/2020 ze dne 17. srpna 2020
Min.doba zveřejnění od 17.08.2020 do 02.09.2020.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 03.10.2020.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 03.10.2020.

Oznámení o konání OZ 5/2020
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 13.8.2020 v 19:00 hodin na Obecním úřadě Kadov
Min.doba zveřejnění od 05.08.2020 do 13.08.2020.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu ČR a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu České republiky a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Min.doba zveřejnění od 05.08.2020 do 03.10.2020.

Výroční zpráva Tábor Vrbno z.ú za rok 2019
Zpráva obsahuje dokumenty: Výroční zpráva Tábor Vrbno z.ú za rok 2019 a Zprávu revizora k hospodaření za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 30.07.2020 do 15.08.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 29.08.2020.

KHS Jihočeského kraje vydává Nařízení mimořádného opatření č.j.: KHSJC 22096/2020/USC
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává Nařízení mimořádného opatření
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 13.08.2020.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 21.7.2020
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 21.07.2020 do 06.08.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 9462/2020
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy spis. zn: MUBL 8139/2020/OD
Min.doba zveřejnění od 10.07.2020 do 26.07.2020.