Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Blatenska za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 17.02.2011 do 04.03.2011.

Oznámení
Zveřejnění informace o oznámení záměru "Novostavba zemědělské bioplynové stanice Kadov - Lnářský Málkov"
Min.doba zveřejnění od 10.02.2011 do 28.02.2011.

Program jednání zastupitelstva kraje dne 15. února 2011
Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 15. února 2011
Min.doba zveřejnění od 01.02.2011 do 15.02.2011.

Závěrečný účet SOB za rok 2010
Závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 20.01.2011 do 04.02.2011.

Výkaz pro hodnocení rozpočtu 2010
Výkaz pro hodnocení rozpočtu 2010
Min.doba zveřejnění od 31.12.2010 do 15.01.2011.

Rozvaha
Rozvaha k financím pro 12/2010
Min.doba zveřejnění od 31.12.2010 do 15.01.2011.

Hodnotící zpráva za r.2010
Hodnotící zpráva za r.2010
Min.doba zveřejnění od 31.12.2010 do 15.01.2011.

Komentář k hodnotící zprávě za rok 2010
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 31.12.2010 do 15.01.2011.

Oznámení o konání OZ
Oznámení o konání 1. ustavujícího zasedání Obecního zastupitelstva 12.11.2010 v obci Kadov
Min.doba zveřejnění od 03.11.2010 do 18.11.2010.

Komunální volby 2010
Výsledky komunálních voleb v obci Kadov konané 15.10. - 16.10.2010
Min.doba zveřejnění od 16.10.2010 do 01.11.2010.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Min.doba zveřejnění od 08.09.2010 do 23.09.2010.

Daň z nemovitosti pro rok 2011
Informace z finančního úřadu v Blatné k dani z nemovitosti na rok 2011
Min.doba zveřejnění od 01.09.2010 do 30.09.2010.

Změna č. 3 ÚPD obce Kadov
Oznámení o zahájení řízení o vydání změny č. 3 územního plánu obce Kadov a data konání jeho projednání
Min.doba zveřejnění od 27.07.2010 do 17.09.2010.

Oznámení
Oznámení o výběrovém řízení číslo C/76/2010-VŘ v k.ú. Lnářský Málkov
Min.doba zveřejnění od 17.06.2010 do 02.07.2010.

Záměr pronájmu pozemku
Záměr dlouhodobě pronajmout pozemek p.č. 391/2 v k.ú. Lnářský Málkov (4439 m2)
Min.doba zveřejnění od 12.06.2010 do 27.06.2010.

Změna ÚPD č. 4 - zadání
Návrh zadání změny č. 4 Územního plánu obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 09.06.2010 do 10.07.2010.

Závěrečný účet DSO SMOOS 2009
Závěrečný účet DSO Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2009
Min.doba zveřejnění od 08.06.2010 do 23.06.2010.

Změna č. 4 ÚPD - návrh
Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 08.06.2010 do 09.07.2010.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009
Min.doba zveřejnění od 20.04.2010 do 05.05.2010.

Volby do poslanecké sněmovny konané 2010
Volby do Poslanecké sněmovny ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Min.doba zveřejnění od 16.04.2010 do 01.05.2010.

Nařízení č. 1/2010
Nařízení č.1/2010 Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj na mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy - varroúzy
Min.doba zveřejnění od 12.04.2010 do 27.04.2010.

Volby do poslanecké sněmovny konané 2010
Volby do Poslanecké sněmovny ČR konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 - informace o počtu a sídle volebních okrsků a o počtu členů okresní volební kopmise
Min.doba zveřejnění od 29.03.2010 do 13.04.2010.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Blatenska za rok 2009
Min.doba zveřejnění od 04.03.2010 do 19.03.2010.

Závěrečný účet SOB za rok 2009
Závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za rok 2009
Min.doba zveřejnění od 09.02.2010 do 24.02.2010.

Zveřejnění dražební vyhlášky dle § 336c odst. 2 OSŘ
Exekutorský úřad Písek - zveřejnění dražební vyhlášky dle § 336c odst. 2 OSŘ
Min.doba zveřejnění od 08.02.2010 do 23.02.2010.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím v r. 2009
Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím v r. 2009
Min.doba zveřejnění od 29.01.2010 do 13.02.2010.

Dotace a granty čerpané v roce 2009
Z dotací POV byla zafinancována v roce 2009 oprava schůzovní budovy v Poli.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2010 do 09.02.2010.

Hodnotící zpráva za r.2009
Vzor a osnova hodnotící zprávy za r.2009
Min.doba zveřejnění od 31.12.2009 do 15.01.2010.

Komentář k hodnotící zprávě za rok 2009
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2009
Min.doba zveřejnění od 31.12.2009 do 15.01.2010.

Rozpočet SOB 2010
Rozpočet SOB na rok 2010
Min.doba zveřejnění od 09.11.2009 do 24.11.2009.