Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Závěr zjišťovacího řízení
Ministerstvo životního prostředí vydává Závěr zjišťovacího řízení
č.j.: 39904/ENV/12.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2012 do 20.06.2012.

Oznámení o konání OZ
Veřejné IV. zasedání obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 31.5.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2012 do 31.05.2012.

Návrh závěrečného účtu DSO Radina za r. 2011
Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2012 do 26.06.2012.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina za r. 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina za rok 2011
č.j.: EK/3059/11.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2012 do 26.06.2012.

Oznámení od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování oznamuje Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
č.j.: MUBL 4611/2012.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2012 do 03.06.2012.

Záměr
Obec Kadov oznamuje záměr o narovnání vlastnických vztahů a o prodeji části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 11.05.2012 do 31.05.2012.

31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o svolání 31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného v úterý 15.5.2012 v Českých Budějovicích.
Min.doba zveřejnění od 04.05.2012 do 15.05.2012.

Rozhodnutí č.j.: MUBL 3987/2012
Rozhodnutí Městského úřadu Blatná č.j.: MUBL 3987/2012
Min.doba zveřejnění od 23.04.2012 do 10.05.2012.

Usnesení
Pozemkový úřad Strakonice vydává usnesení o ustanovení opatrovníka
č.j.: 52024/2012-MZE-130720
spis.značka: 2RP17962/2011-130720.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2012 do 00.00.0000.

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020“
Min.doba zveřejnění od 16.04.2012 do 02.05.2012.

Rozhodnutí MěÚ Blatná
MěÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování vydává rozhodnutí o změně umístění stavby č.j.: MUBL 3701/2012.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2012 do 02.05.2012.

Oznámení o konání OZ
Veřejné III. zasedání obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 19.4.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 12.04.2012 do 19.04.2012.

Informace od FÚ Blatná
Informace od FÚ Blatná k dani z nemovitostí na rok 2012 a od roku 2012.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2012 do 22.04.2012.

Záměr prodeje pozemků
OÚ v Kadově oznamuje, že na II. zasedání Zastupitelstva obce v Kadově, které se konalo dne 8. 3. 2012 byl odsouhlasen tento záměr nakládání s obecním majetkem
Min.doba zveřejnění od 03.04.2012 do 19.04.2012.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOB 2011
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Svazku obcí Blatenska za 2011
Min.doba zveřejnění od 16.03.2012 do 01.04.2012.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Blatenska za rok 2011
č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ
Min.doba zveřejnění od 16.03.2012 do 01.04.2012.

30. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o svolání 30. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného v úterý 27.3.2012 v Českých Budějovicích
Min.doba zveřejnění od 16.03.2012 do 27.03.2012.

Hodnotící zpráva závšrečného účtu za r. 2011
Hodnotící zpráva za rok 2011 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu za obec Kadov Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 16.03.2012 do 01.04.2012.

Zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011 pro obec Kadov
č.j.: KUJCK 12874/2011 OEKO-PŘ.
Min.doba zveřejnění od 16.03.2012 do 01.04.2012.

Termíny svozů komunálního odpadu
Termíny svozů komunálního odpadu – popelnic v obci Kadov za období 19.3. - 28.5.2012.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2012 do 29.03.2012.

Oznámení od MÚ Blatná
Oznámení od MÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování
č.j.: MUBL 2339/2012
spis. značka: 07/1583/2012/BL.
Min.doba zveřejnění od 08.03.2012 do 26.03.2012.

Oznámení o konání OZ
Veřejné II. zasedání obecního zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 8.3.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově
Min.doba zveřejnění od 29.02.2012 do 08.03.2012.

Oznámení od FÚ v Blatné
Základní informace správce daně k podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2011 a tiskopisy k dani z příjmů
Min.doba zveřejnění od 27.02.2012 do 14.03.2012.

Rozhodnutí MěÚ Blatná
MěÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování vydává rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení č.j.: MUBL 1737/2012.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2012 do 14.03.2012.

29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o svolání 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného 7. 2. 2012 v Českých Budějovicích
Min.doba zveřejnění od 30.01.2012 do 07.02.2012.

Rozhodnutí MěÚ Blatná
MěÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování vydává rozhodnutí o umístění stavby
č.j.: MUBL 85 / 2012
spis. zn. 07 / 12699 / 2011 / BL
Min.doba zveřejnění od 23.01.2012 do 08.02.2012.

Výroční zpráva o poskytování informací 2011
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 20.01.2012 do 05.02.2012.

Zápis do 1. ročníku ZŠ
Sdělení ředitelství ZŠ J. A. Komenského Blatná a ZŠ T. G. Masaryka Blatná o zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ
Min.doba zveřejnění od 19.01.2012 do 11.02.2012.

Oznámení MěÚ Blatná
Oznámení MěÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování
č.j.: MUBL 469/2012
Min.doba zveřejnění od 19.01.2012 do 04.02.2012.

Oznámení o výběrovém řízení
Oznámení o výběrovém řízení č.: C/4/2012 - 7. kolo a jeho podmínkách na zjištění zájemce o koupi nemovitosti v k.ú. Lnářský Málkov
Min.doba zveřejnění od 19.01.2012 do 16.02.2012.