Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Volby do PSP ČR - Informace k voličskému průkazu
Informace k voličskému průkazu při volbách do PSP ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2013 do 26.10.2013.

Volby do PSP ČR - Žádost o vydání voličského průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu při volbách do PSP ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2013 do 26.10.2013.

Volby do PSP ČR - Jmenování zapisovatelů OVK
Jmenování zapisovatelů do OVK pro volby do PSP ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2013 do 26.10.2013.

Volby do PSP ČR - Počet a sídlo volebních okrsků
Informace o počtu a sídle volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PSP ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2013 do 26.09.2013.

Volby do PSP ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PSP ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2013 do 26.09.2013.

Záměr
Obec Kadov zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, záměr.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2013 do 01.10.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 09.09.2013 do 19.09.2013.

Rozhodnutí
Rozhodnutí č.j.:SPU 274843/2013
Min.doba zveřejnění od 05.09.2013 do 20.09.2013.

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 15.09.2013.

Oznámení o konání OZ
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 5.9.2013 v 19.30 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2013 do 05.09.2013.

Rozhodnutí od hejtmana Jihočeského kraje
Rozhodnutí od hejtmana Jihočeského kraje č. 4/2013 o zrušení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 06.08.2013 do 22.08.2013.

Rozhodnutí
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 26.07.2013 do 26.08.2013.

Oznámení o konání OZ
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 1.8.2013 v 19.30 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 24.07.2013 do 01.08.2013.

Vahlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu
Min.doba zveřejnění od 15.07.2013 do 30.07.2013.

Veřejná vyhláška MÚ Blatná odbor výstavby a ÚP
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.4 územního plánu obce Kadov a data konání veřejného projednání.
Min.doba zveřejnění od 20.06.2013 do 07.08.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 5.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2013 do 27.06.2013.

Rozhodnutí od Statního pozemkového úřadu
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice vydává Rozhodnutí o pozemkových úpravách
č.j.: SPU 161543/2013
spis. zn.: 2RP9069/2013-505206.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2013 do 04.07.2013.

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
č.j.: SVS/2013/033416-C.
Min.doba zveřejnění od 13.06.2013 do 29.06.2013.

Závěrečný účet DSO za rok 2012
Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2013 do 28.06.2013.

Oznámení o konání OZ
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 13.6.2013 v 19.30 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2013 do 13.06.2013.

Vyhlášení nouzového stavu
Vláda ČR v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky vyhlašuje nouzový stav na dobu od 21:00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání.
Min.doba zveřejnění od 03.06.2013 do 19.06.2013.

Veřejná vyhláška
KÚ Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic vydává Veřejnou vyhlášku - Rozhodnutí
č.j.: KUJCK 25874/2013/OREG
spis. zn.: OREG/8487/2013/luka.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2013 do 07.06.2013.

4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o svolání 4. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve čtvrtek 16. května 2013 od 10:00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 07.05.2013 do 16.05.2013.

Oznámení o konání OZ
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná v úterý 7.5.2013 ve 20.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 29.04.2013 do 07.05.2013.

Veřejná vyhláška FÚ
Veřejná vyhláška Finančního úřadu v souvislosti s daní z nemovitostí na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 27.05.2013.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí
Informace k zasílání složenek pro platby daně z nemovitostí od roku 2013.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 27.05.2013.

Informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí 2
Informace ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitostí v roce 2013.
Splatnost daně z nemovitostí.
Min.doba zveřejnění od 23.04.2013 do 27.05.2013.

Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření SOB za r. 2012
Zpráva o výsledku přezkoumáni hospodaření za r. 2012 pro dobrovolný svazek obcí "Svazek obcí Blatenska" IČ 68538189
č.j.: KUJCK 8533/2012.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2013 do 04.05.2013.

Hodnotící zpráva za rok 2012 DSO pro SOB
Hodnotící zpráva za rok 2012 pro vypracování podkladů pro návrh státního závěrečného účtu za DSO Svazku obcí Blatenska Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2013 do 04.05.2013.

Plnění rozpočtů ÚSC a DSO za r. 2012
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO za r. 2012.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2013 do 04.05.2013.