Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Informace od FÚ pro Jihočeský kraj
Informace od FÚ pro Jihočeský kraj ke změnám v české daňové soustavě
č.j.: 170059/13.
Min.doba zveřejnění od 17.01.2013 do 02.02.2013.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Rozhodnutí
č.j.: MUBL 125/2013
spis. značka: 07/8820/2012/HM.
Min.doba zveřejnění od 11.01.2013 do 27.01.2013.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015 od MPSV
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci?
č.j.: MPSV-UP/516/13/ST.
Min.doba zveřejnění od 09.01.2013 do 25.01.2013.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Starostka obce Kadov podle § 34 odst. 1 a odst. 3 zákona oznamuje dobu a místo konání volby prezidenta ČR.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2012 do 12.01.2013.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Rozhodnutí
č.j.: MUBL 12670/2012
spis.značka: 07/10434/2012/KK.
Min.doba zveřejnění od 20.12.2012 do 05.01.2013.

Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
Pozvánka na I. zasedání okrskové volební komise, která se koná ve čtvrtek 20. 12. 2012 v 15:30 v zasedací místnosti obecního úřadu v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 17.12.2012 do 20.12.2012.

Oznámení o 2. zasedání Zastupitestva Jihočeského kraje
Oznámení o 2. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje ve volebním období 2012 - 2016 ve čtvrtek 20. prosince 2012 od 10:00 hodin.
Min.doba zveřejnění od 10.12.2012 do 20.12.2012.

Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2013
Návrh rozpočtu Svazku měst a obcí okresu Strakonice na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 06.12.2012 do 22.12.2012.

Oznámení od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Oznámení
č.j.: MUBL 11996/2012
spis. znač.: 07/8820/2012/HM.
Min.doba zveřejnění od 05.12.2012 do 21.12.2012.

Oznámení o konání OZ
Veřejné VIII. zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 11.12.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2012 do 11.12.2012.

Volba prezidenta České republiky
OÚ Kadov zveřejňuje seznam zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volbu prezidenta ČR ve dnech 11. a 12.1.2013.
Min.doba zveřejnění od 01.12.2012 do 17.12.2012.

Volba prezidenta České republiky
OÚ Kadov zveřejňuje informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky ve dnech 11. a 12. ledna 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.11.2012 do 13.12.2012.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby prezidenta republiky ČR 2013
Min.doba zveřejnění od 12.11.2012 do 28.11.2012.

Návrh rozpočtu SOB
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2012 do 20.11.2012.

Návrh rozpočtu DSO RADINA
Návrh rozpočtu DSO RADINA na rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 05.11.2012 do 20.11.2012.

Prezidentské volby - vyhlášení
ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY o vyhlášení volby prezidenta republiky.
Min.doba zveřejnění od 25.10.2012 do 12.01.2013.

Oznámení o konání OZ
Veřejné VII. zasedání obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 18.10.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 11.10.2012 do 18.10.2012.

Volby do zastupitelstev krajů 2012
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí.
Min.doba zveřejnění od 27.09.2012 do 13.10.2012.

33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o svolání 33. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného v úterý 25.9.2012 v Českých Budějovicích.
Min.doba zveřejnění od 17.09.2012 do 25.09.2012.

Mimořádné opatření MZDR
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR
č.j.: MZDR 32317/2012.
Min.doba zveřejnění od 15.09.2012 do 15.10.2012.

Záměr pronájmu
Obec Kadov oznamuje záměr pronajmout místnost předem určenému zájemci v budově bývalého obchodu ve Lnářském Málkově č.p. 21, na pozemku p.č. st. 31 v k.ú. Lnářský Málkov, obci Kadov.
Min.doba zveřejnění od 14.09.2012 do 30.09.2012.

Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do zastupitelstev krajů ve dnech 12. a 13. října 2012.
Min.doba zveřejnění od 31.08.2012 do 15.10.2012.

Oznámení o konání OZ
Veřejné VI. zasedání obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 6.9.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 30.08.2012 do 06.09.2012.

Rozhodnutí prezidenta republiky
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2012 do 13.10.2012.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané 12. a 13.10.2012.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2012 do 13.10.2012.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konané 12. a 13.10.2012.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2012 do 13.10.2012.

Rozhodnutí č.j.:MUBL 8605/2012
Rozhodnutí MÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování - č.j.:MUBL 8605/2012
Min.doba zveřejnění od 27.08.2012 do 13.09.2012.

Záměr o směně pozemku
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr směnit pozemek.
Min.doba zveřejnění od 22.08.2012 do 06.09.2012.

Rozhodnutí
Rozhodnutí Pozemkového úřadu Strakonice č.j.:117215/2012-MZE-130720
Min.doba zveřejnění od 17.08.2012 do 03.09.2012.

Oznámení od Pozemkového úřadu Strakonice
Pozemkový úřad Strakonice vydává Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kadova a navazující části k. ú. Slatina u Horažďovic
č.j.: 127813/2012 - MZE - 130720.
Min.doba zveřejnění od 30.07.2012 do 14.08.2012.