Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Volby 2014 do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozhodnutí starostky obce Kadov o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2014 do 24.05.2014.

Volby 2014 do EP - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do EP ve dnech 23. a 24. 5. 2014.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2014 do 24.05.2014.

Oznámení o konání OZ 3 / 2014
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 24.4.2014 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2014 do 24.04.2014.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Výzvu - duben 2014
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 11.04.2014 do 27.04.2014.

Nařízení KVS o ukončení mimořádných veterinárních opatření č.j.: SVS/2014/023467-C
Krajská veterinární správa vydává Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2014 do 24.04.2014.

Záměr o prodeji či směně pozemku - duben 2014
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2014 do 17.04.2014.

Záměr - březen 2014
OÚ v Kadově zveřejňuje Záměr pronajmout místnost klubovny – pohostinství v budově bývalé školy v Kadově, č.p. 2 na pozemku p.č. st. 26 v k.ú Kadov.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2014 do 30.03.2014.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2014 do 15.03.2014.

Oznámení o konání OZ 2 / 2014
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 6.3.2014 od 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2014 do 06.03.2014.

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č.j.: 049 EX 00993/04-060
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu
č.j.: 049 EX 00993/04-060.
Min.doba zveřejnění od 20.02.2014 do 08.03.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na únor 2014
Ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 18.02.2014 do 27.02.2014.

Veřejná vyhláška - návrh zadání změny č. 5
Obec Kadov vydává Veřejnou vyhlášku - návrh zadání změny č. 5 územního plánu obce Kadov.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2014 do 21.02.2014.

Oznámení o konání OZ 1/2014
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 30.1.2014 na Obecním úřadě.
Min.doba zveřejnění od 22.01.2014 do 30.01.2014.

Stanovisko od MŽP č. j.: 92979/ENV/13
Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce „Program rozvoje územního obvodu Jihočeského kraje 2014 – 2020“.
Min.doba zveřejnění od 21.01.2014 do 06.02.2014.

Posuzování vlivů na životní prostředí zn.: 92979/ENV/13
MŽP zveřejňuje - Věc: Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Min.doba zveřejnění od 21.01.2014 do 06.02.2014.

Dražební vyhláška 049 EX 00316/12-074
Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu, 049 EX 00316/12-074
Min.doba zveřejnění od 16.01.2014 do 31.01.2014.

Záměr
Obec Kadov zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, záměr.
Min.doba zveřejnění od 15.01.2014 do 30.01.2014.

Opatření obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí vydává Opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
č.j.: 92762/ENV/13-4133/630/13.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2013 do 12.01.2014.

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí vydává Veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
č.j.: 92762/ENV/13-4133/630/13.
Min.doba zveřejnění od 27.12.2013 do 12.01.2014.

Oznámení od FÚ pro Jihočeský kraj
FÚ pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Blatné zveřejňuje informace o údajích k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2014.
Min.doba zveřejnění od 16.12.2013 do 31.01.2014.

Záměr
Obec Kadov zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, záměr.
Min.doba zveřejnění od 13.12.2013 do 30.12.2013.

Oznámení o konání OZ
Veřejné IX. zasedání Obecního zastupitelstva se koná v pátek 20.12.2013 v 18.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 12.12.2013 do 20.12.2013.

SMOOS Návrh rozpočtu na rok 2014
Svazek měst a obcí okresu Strakonice Velké náměstí 2, Strakonice - Návrh rozpočtu na rok 2014
Min.doba zveřejnění od 26.11.2013 do 15.12.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 8.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 25.11.2013 do 05.12.2013.

Návrhu rozpočtu DSO Radina
Návrhu rozpočtu DSO Radina na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 15.11.2013 do 03.12.2013.

Oznámení o konání OZ
Veřejné VIII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 21.11.2013 v 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 14.11.2013 do 21.11.2013.

Záměr
Obec Kadov zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, záměr.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2013 do 21.11.2013.

Rozpočet SOBu na rok 2014 - NÁVRH
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 04.11.2013 do 19.11.2013.

Výsledky voleb
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 28.10.2013 do 14.11.2013.

Záměr
Obec Kadov zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, záměr.
Min.doba zveřejnění od 28.10.2013 do 14.11.2013.