Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů konané 12. a 13.10.2012.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2012 do 13.10.2012.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů konané 12. a 13.10.2012.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2012 do 13.10.2012.

Rozhodnutí č.j.:MUBL 8605/2012
Rozhodnutí MÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování - č.j.:MUBL 8605/2012
Min.doba zveřejnění od 27.08.2012 do 13.09.2012.

Záměr o směně pozemku
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr směnit pozemek.
Min.doba zveřejnění od 22.08.2012 do 06.09.2012.

Rozhodnutí
Rozhodnutí Pozemkového úřadu Strakonice č.j.:117215/2012-MZE-130720
Min.doba zveřejnění od 17.08.2012 do 03.09.2012.

Oznámení od Pozemkového úřadu Strakonice
Pozemkový úřad Strakonice vydává Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kadova a navazující části k. ú. Slatina u Horažďovic
č.j.: 127813/2012 - MZE - 130720.
Min.doba zveřejnění od 30.07.2012 do 14.08.2012.

Rozhodnutí od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejňuje Rozhodnutí
č.j.: MUBL 7137/2012.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2012 do 10.08.2012.

Oznámení od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejňuje Oznámení
č.j.: MUBL 7403/2012.
Min.doba zveřejnění od 25.07.2012 do 10.08.2012.

Oznámení o konání OZ
Veřejné V. zasedání obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 19.7.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 16.07.2012 do 19.07.2012.

Záměr
Obec Kadov, jako člen Svazku obcí Radina, zveřejňuje záměr prodeje plynových přípojek.
Min.doba zveřejnění od 28.06.2012 do 19.07.2012.

Oznámení od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejňuje Oznámení
MUBL 6398/2012.
Min.doba zveřejnění od 21.06.2012 do 07.07.2012.

Oznámení od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování zveřejňuje Rozhodnutí
MUBL 5918/2012.
Min.doba zveřejnění od 21.06.2012 do 07.07.2012.

Zpráva o přezkoumání hospodaření svazku za rok 2011
Zpráva nezávislých auditorů o přezkoumání hospodaření za rok 2011 Svazku měst a obcí okresu Strakonice
Min.doba zveřejnění od 13.06.2012 do 29.06.2012.

Závěrečný účet DSO za rok 2011
Závěrečný účet DSO za rok 2011 - Svazek měst a obcí okresu Strakonice
Min.doba zveřejnění od 13.06.2012 do 29.06.2012.

Usnesení o Ustanovení opatrovníka
MZE, Pozemkový úřad Strakonice vydává Usnesení
č.j.: 96446/2012-MZE-130720.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2012 do 23.06.2012.

Usnesení o Ustanovení opatrovníka
MZE, Pozemkový úřad Strakonice vydává Usnesení
č.j.: 96594/2012-MZE-130720.
Min.doba zveřejnění od 07.06.2012 do 23.06.2012.

Závěr zjišťovacího řízení
Ministerstvo životního prostředí vydává Závěr zjišťovacího řízení
č.j.: 39904/ENV/12.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2012 do 20.06.2012.

Oznámení o konání OZ
Veřejné IV. zasedání obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 31.5.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 22.05.2012 do 31.05.2012.

Návrh závěrečného účtu DSO Radina za r. 2011
Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2011.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2012 do 26.06.2012.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina za r. 2011
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina za rok 2011
č.j.: EK/3059/11.
Min.doba zveřejnění od 21.05.2012 do 26.06.2012.

Oznámení od MěÚ Blatná
MěÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování oznamuje Zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání
č.j.: MUBL 4611/2012.
Min.doba zveřejnění od 18.05.2012 do 03.06.2012.

Záměr
Obec Kadov oznamuje záměr o narovnání vlastnických vztahů a o prodeji části pozemku.
Min.doba zveřejnění od 11.05.2012 do 31.05.2012.

31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Oznámení o svolání 31. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného v úterý 15.5.2012 v Českých Budějovicích.
Min.doba zveřejnění od 04.05.2012 do 15.05.2012.

Rozhodnutí č.j.: MUBL 3987/2012
Rozhodnutí Městského úřadu Blatná č.j.: MUBL 3987/2012
Min.doba zveřejnění od 23.04.2012 do 10.05.2012.

Usnesení
Pozemkový úřad Strakonice vydává usnesení o ustanovení opatrovníka
č.j.: 52024/2012-MZE-130720
spis.značka: 2RP17962/2011-130720.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2012 do 00.00.0000.

Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje Jihočeského kraje 2014 - 2020“
Min.doba zveřejnění od 16.04.2012 do 02.05.2012.

Rozhodnutí MěÚ Blatná
MěÚ Blatná odbor výstavby a územního plánování vydává rozhodnutí o změně umístění stavby č.j.: MUBL 3701/2012.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2012 do 02.05.2012.

Oznámení o konání OZ
Veřejné III. zasedání obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 19.4.2012 v 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 12.04.2012 do 19.04.2012.

Informace od FÚ Blatná
Informace od FÚ Blatná k dani z nemovitostí na rok 2012 a od roku 2012.
Min.doba zveřejnění od 06.04.2012 do 22.04.2012.

Záměr prodeje pozemků
OÚ v Kadově oznamuje, že na II. zasedání Zastupitelstva obce v Kadově, které se konalo dne 8. 3. 2012 byl odsouhlasen tento záměr nakládání s obecním majetkem
Min.doba zveřejnění od 03.04.2012 do 19.04.2012.