Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

INFORMACE K PODÁVÁNÍ KANDIDÁTNÍCH LISTIN 2014
Pro volby do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 03.07.2014 do 18.07.2014.

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY ze dne 12.června 2014
O vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí, které se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2014.
Min.doba zveřejnění od 03.07.2014 do 07.08.2014.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015, č.j.:MPSV-UP/10054/14/ST
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci v letech 2012 - 2013?
Min.doba zveřejnění od 19.06.2014 do 04.07.2014.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015, č. j. MPSV-UP/10062/14/ST
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci v letech 2012 - 2013?
Min.doba zveřejnění od 19.06.2014 do 04.07.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na červen 2014
Ve čtvrtek 23.6.2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 11. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 16.06.2014 do 26.06.2014.

Veřejná vyhláška č.j.: KUJCK 35294/2014/OREG
Veřejná vyhláška o zahájení řízení o 1.aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, datu a místě konání veřejného projednávání a zveřejnění dokumentace.
Min.doba zveřejnění od 09.06.2014 do 15.07.2014.

Oznámení o konání OZ 4 / 2014
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 12.6.2014 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 05.06.2014 do 12.06.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina za rok 2013
Min.doba zveřejnění od 05.06.2014 do 20.06.2014.

Závěrečný účet DSO Radina 2013
Závěrečný účet DSO Radina za rok 2013
Min.doba zveřejnění od 05.06.2014 do 20.06.2014.

Závěrečný zápis DSO Radina 2013
Závěrečný zápis z provedení celkové inventerizace DSO Radina 2013
Min.doba zveřejnění od 05.06.2014 do 20.06.2014.

Inventární soupis DSO Radina 2013
Inventární soupis DSO Radina Velký bor k 31.12.2013
Min.doba zveřejnění od 05.06.2014 do 20.06.2014.

Hodnotící zpráva závěrečného účtu za DSO Blatenska za r. 2013
Vzor a osnova "Hodnotící zprávy za rok 2013 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za DSO Blatenska Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 28.05.2014 do 13.06.2014.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOB za r. 2013
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2013.
Min.doba zveřejnění od 28.05.2014 do 13.06.2014.

Komentář k hodnotící zprávě za r. 2013
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 28.05.2014 do 13.06.2014.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za r. 2013
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOB za rok 2013
KUJCK 19415/2013 OEKO - PŘ.
Min.doba zveřejnění od 28.05.2014 do 13.06.2014.

Záměr prodeje pozemku - květen 2014
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 27.05.2014 do 12.06.2014.

Veřejná vyhláška - návrh změny č. 5 ÚP Kadov
Veřejná vyhláška - návrh změny č. 5 územního plánu obce Kadov s přílohami ve formátu pdf.
Min.doba zveřejnění od 19.05.2014 do 19.06.2014.

Závěrečný účet DSO za rok 2013
Závěrečný účet DSO - Svazek měst a obcí okresu Strakonice - za rok 2013
Min.doba zveřejnění od 02.05.2014 do 17.05.2014.

Volby 2014 do EP - Rozhodnutí prezidenta ČR ze dne 13.2.2014
Rozhodnutí prezidenta České republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2014 do 24.05.2014.

Volby 2014 do EP - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozhodnutí starostky obce Kadov o stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro konání voleb do Evropského parlamentu konaných ve dnech 23. a 24. května 2014.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2014 do 24.05.2014.

Volby 2014 do EP - Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do EP ve dnech 23. a 24. 5. 2014.
Min.doba zveřejnění od 18.04.2014 do 24.05.2014.

Oznámení o konání OZ 3 / 2014
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 24.4.2014 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 17.04.2014 do 24.04.2014.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vydává Výzvu - duben 2014
Výzva - podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Min.doba zveřejnění od 11.04.2014 do 27.04.2014.

Nařízení KVS o ukončení mimořádných veterinárních opatření č.j.: SVS/2014/023467-C
Krajská veterinární správa vydává Rozhodnutí o ukončení mimořádných veterinárních opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2014 do 24.04.2014.

Záměr o prodeji či směně pozemku - duben 2014
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 31.03.2014 do 17.04.2014.

Záměr - březen 2014
OÚ v Kadově zveřejňuje Záměr pronajmout místnost klubovny – pohostinství v budově bývalé školy v Kadově, č.p. 2 na pozemku p.č. st. 26 v k.ú Kadov.
Min.doba zveřejnění od 13.03.2014 do 30.03.2014.

Výroční zpráva o poskytování informací 2013
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2013.
Min.doba zveřejnění od 27.02.2014 do 15.03.2014.

Oznámení o konání OZ 2 / 2014
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 6.3.2014 od 19.00 hodin na Obecním úřadě v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2014 do 06.03.2014.

Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu č.j.: 049 EX 00993/04-060
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku pro elektronickou dražbu
č.j.: 049 EX 00993/04-060.
Min.doba zveřejnění od 20.02.2014 do 08.03.2014.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na únor 2014
Ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 18.02.2014 do 27.02.2014.