Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu - květen 2015
Obec Kadov Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Nová fasáda na bývalé obecní škole v Kadově“
Min.doba zveřejnění od 15.05.2015 do 29.05.2015.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č. j.: 1116813/15/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj oznamuje Veřejnou vyhláškou, že je zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2015 do 02.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za r. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SOB za rok 2013, KUJCK 30781/2014 OEKO - PŘ.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2015 do 15.05.2015.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu SOB za r. 2014
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 31.12.2014.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2015 do 15.05.2015.

Komentář k hodnotící zprávě za r. 2014
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 30.04.2015 do 15.05.2015.

Hodnotící zpráva závěrečného účtu za DSO Blatenska za r. 2014
"Hodnotící zprávy za rok 2014 pro vypracování podkladů k návrhu státního závěrečného účtu" za DSO Blatenska Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 28.04.2015 do 15.05.2015.

Záměr nakládání s obecním majetkem - duben 2015
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 24.04.2015 do 11.05.2015.

Závěrečný účet DSO Radina za r. 2014
Závěrečný účet DSO Radina za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2015 do 02.05.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Radina za rok 2014
č. j.: EK/1520/14
Min.doba zveřejnění od 16.04.2015 do 02.05.2015.

Oznámení o konání OZ 3 / 2015
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 23.4.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 16.04.2015 do 23.04.2015.

Závěrečný účet SMOOS za r. 2014
Závěrečný účet Svazeku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 13.04.2015 do 29.04.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na duben 2015
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 08.04.2015 do 16.04.2015.

Projednání Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Blatensko, o.p.s.
Dokument Místní akční skupiny Blatensko, o.p.s.
Min.doba zveřejnění od 03.04.2015 do 18.04.2015.

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY sp.zn.: 14VH5387/2015-15120
Ministerstvo zemědělství vydává NÁRODNÍ PLÁN POVODÍ LABE
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Veřejná vyhláška č.j.: 18198/2015-MZE-15120
OZNÁMENÍ O NÁVRZÍCH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY a VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK
Min.doba zveřejnění od 01.04.2015 do 22.06.2015.

Výroční zpráva o poskytování informací 2014
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 26.02.2015 do 14.03.2015.

Oznámení o konání OZ 2 / 2015
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 5.3.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 25.02.2015 do 05.03.2015.

Opatření obecné povahy - návrh od KÚ JK č.j.: KUJCK 9962/2015/OZZL
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí vydává Opatření obecné povahy č. 1/2015 - výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského
sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2015 do 21.02.2015.

Opatření obecné povahy - návrh od KÚ JK č.j.: KUJCK 9956/2015/OZZL
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí vydává Opatření obecné povahy č. 1/2015 - udělení výjimky k lovu bobra evropského
sp.zn.: OZZL 67458/2014/pelh.
Min.doba zveřejnění od 05.02.2015 do 21.02.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na únor 2015
Ve čtvrtek 5.2.2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 26.01.2015 do 05.02.2015.

Program obnovy vesnice Kadov 2015 - 2025
Program obnovy vesnice Kadov v období let 2015 - 2025
Aktualizovaná verze III.
Min.doba zveřejnění od 22.01.2015 do 07.02.2015.

Oznámení o konání OZ 1 / 2015
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 22.1.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 14.01.2015 do 22.01.2015.

MŽP vydává - Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe zn.: 180/ENV/15
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 08.01.2015 do 07.02.2015.

MŽP vydává oznámení koncepce Národní plán povodí Labe zn.: 88436/ENV/14
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Národní plán povodí Labe“.
Min.doba zveřejnění od 07.01.2015 do 06.02.2015.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č. j.: KUJCK 73885/2014/OREG
Oznámení o vydání 1. aktualizace Zásad územního rozvoje JK, informace o jejich obsahu a místě zveřejnění dokumentace
sp. zn.: OREG 73883/2014/dare/2.
Min.doba zveřejnění od 06.01.2015 do 22.01.2015.

Záměr nakládání s majetkem - prosinec 2014
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 22.12.2014 do 20.01.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje na prosinec 2014
Ve čtvrtek 18.12.2014 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 08.12.2014 do 18.12.2014.

Oznámení o konání OZ 9 / 2014
Veřejné IX. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 11.12.2014 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 03.12.2014 do 11.12.2014.

Rozpočet DSO Radina na r. 2015
Rozpočet DSO Radina na rok 2015.
Min.doba zveřejnění od 28.11.2014 do 15.12.2014.

Oznámení o konání OZ 8 / 2014
Veřejné VIII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 20.11.2014 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 12.11.2014 do 20.11.2014.