Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Rozpočet SOBu na rok 2014 - NÁVRH
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2014.
Min.doba zveřejnění od 04.11.2013 do 19.11.2013.

Výsledky voleb
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 25.10. – 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 28.10.2013 do 14.11.2013.

Záměr
Obec Kadov zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, záměr.
Min.doba zveřejnění od 28.10.2013 do 14.11.2013.

Veřejná vyhláška
Doručení návrhu 1.aktualizace zásad územního rozvoje Jihočeského kraje, včetně vyhodnocení vlivu na životní prostedí a informace o možnosti uplatnit připomínky k zpracovanému návrhu.
Min.doba zveřejnění od 23.10.2013 do 20.12.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 7.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 21.10.2013 do 31.10.2013.

Pozvánka
na I. zasedání okrskové volební komise.
Min.doba zveřejnění od 11.10.2013 do 14.10.2013.

Oznámení o konání OZ
Veřejné VII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 17.10.2013 v 19.30 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 09.10.2013 do 17.10.2013.

Veřejná vyhláška o možnosti převzetí písemnosti
MěÚ Blatná, odbor výstavby a územního plánování vydává Veřejnou vyhlášku o možnosti převzít písemnost
č.j.: MUBL 10561/2013
spis. zn.: 07/8745/2013/KK.
Min.doba zveřejnění od 03.10.2013 do 19.10.2013.

Oznámení od KÚ Jihočeského kraje
KÚ – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vydává Oznámení o zahájení správního řízení
č.j.: KUJCK 51616/2013/OZZL
sp. zn.: OZZL 51613/2013/pelh.
Min.doba zveřejnění od 24.09.2013 do 10.10.2013.

Vyhlášení platnosti
Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.
Min.doba zveřejnění od 20.09.2013 do 21.10.2013.

Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška č.j.:64644/ENV/13-2731/630/13
Min.doba zveřejnění od 19.09.2013 do 19.10.2013.

Volby do PSP ČR - Informace k voličskému průkazu
Informace k voličskému průkazu při volbách do PSP ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2013 do 26.10.2013.

Volby do PSP ČR - Žádost o vydání voličského průkazu
Žádost o vydání voličského průkazu při volbách do PSP ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2013 do 26.10.2013.

Volby do PSP ČR - Jmenování zapisovatelů OVK
Jmenování zapisovatelů do OVK pro volby do PSP ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2013 do 26.10.2013.

Volby do PSP ČR - Počet a sídlo volebních okrsků
Informace o počtu a sídle volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do PSP ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2013 do 26.09.2013.

Volby do PSP ČR - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zveřejnění informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do PSP ČR ve dnech 25. a 26.10.2013.
Min.doba zveřejnění od 18.09.2013 do 26.09.2013.

Záměr
Obec Kadov zveřejňuje v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecni zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, záměr.
Min.doba zveřejnění od 12.09.2013 do 01.10.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 6.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 09.09.2013 do 19.09.2013.

Rozhodnutí
Rozhodnutí č.j.:SPU 274843/2013
Min.doba zveřejnění od 05.09.2013 do 20.09.2013.

ROZHODNUTÍ PREZIDENTA REPUBLIKY
o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.
Min.doba zveřejnění od 29.08.2013 do 15.09.2013.

Oznámení o konání OZ
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 5.9.2013 v 19.30 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 28.08.2013 do 05.09.2013.

Rozhodnutí od hejtmana Jihočeského kraje
Rozhodnutí od hejtmana Jihočeského kraje č. 4/2013 o zrušení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 06.08.2013 do 22.08.2013.

Rozhodnutí
o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Min.doba zveřejnění od 26.07.2013 do 26.08.2013.

Oznámení o konání OZ
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 1.8.2013 v 19.30 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 24.07.2013 do 01.08.2013.

Vahlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu
Min.doba zveřejnění od 15.07.2013 do 30.07.2013.

Veřejná vyhláška MÚ Blatná odbor výstavby a ÚP
Oznámení o zahájení řízení o vydání Změny č.4 územního plánu obce Kadov a data konání veřejného projednání.
Min.doba zveřejnění od 20.06.2013 do 07.08.2013.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Svolání 5.zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 19.06.2013 do 27.06.2013.

Rozhodnutí od Statního pozemkového úřadu
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Strakonice vydává Rozhodnutí o pozemkových úpravách
č.j.: SPU 161543/2013
spis. zn.: 2RP9069/2013-505206.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2013 do 04.07.2013.

Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy – varroázy včel
č.j.: SVS/2013/033416-C.
Min.doba zveřejnění od 13.06.2013 do 29.06.2013.

Závěrečný účet DSO za rok 2012
Závěrečný účet Svazku měst a obcí okresu Strakonice za rok 2012.
Min.doba zveřejnění od 12.06.2013 do 28.06.2013.