Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Vypínání elektřiny v našich obcích ve dnech 28.6. - 1.7.2022
Vypínání elektřiny v našich obcích
Min.doba zveřejnění od 20.06.2022 do 01.07.2022.

Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021
Návrh závěrečného účtu SOB za rok 2021, Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 a Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 13.06.2022 do 29.06.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 16.6.2022
Ve čtvrtek 16.6.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 06.06.2022 do 16.06.2022.

Návrh závěrečného účtu DSO Radina za rok 2021
Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkumu hospodaření DSO Radina za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 26.05.2022 do 11.06.2022.

Návrh střednědobého výhledu DSO Radina Velký Bor na období 2023 - 2025
Návrh střednědobého výhledu DSO Radina Velký Bor na období 2023 - 2025
Min.doba zveřejnění od 26.05.2022 do 11.06.2022.

Návrh závěrečného účtu SMOOS za rok 2021
Návrh závěrečného účtu a Zpráva o přezkumu hospodaření SMOOS za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 26.05.2022 do 11.06.2022.

Oznámení o konání OZ 4/2022
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 2.6.2022 v 19:00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 25.05.2022 do 02.06.2022.

Oznámení o konání OZ 3/2022
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 19.5.2022 v 19:00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 11.05.2022 do 19.05.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 19.5.2022
Ve čtvrtek 19.5.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 09.05.2022 do 19.05.2022.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 6340/2022
Povolení k odběru podzemních vod.
Min.doba zveřejnění od 04.05.2022 do 19.05.2022.

Oznámení o konání OZ 2/2022
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 5.5.2022 v 19:00 hodin ve velké zasedací místnosti OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 27.04.2022 do 05.05.2022.

Veřejná vyhláška od FÚ pro JK č.j.: 981155/22/2200-11460-304688
Zpřístupnění k nahlédnutí - hromadný předpisný seznam čj. 977084/22/2200-11460-304688 včetně informačního letáku
Min.doba zveřejnění od 22.04.2022 do 08.05.2022.

Rozhodnutí prezidenta o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev ze dne 5.4.2022
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí na dny 23.9. a 24.9.2022
Min.doba zveřejnění od 13.04.2022 do 29.04.2022.

Usnesení - zrušení elektronické dražby č.j.: 120 EX 5390/20-127
Soudní exekutor vydává Usnesení o zrušení elektronické dražby
Min.doba zveřejnění od 13.04.2022 do 29.04.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 21.4.2022
Ve čtvrtek 21.4.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 16. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 11.04.2022 do 21.04.2022.

Návrh závěrečného účtu obce Kadov za r. 2021
Návrh závěrečného účtu obce Kadov včetně příloh: Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021, Zpráva o přijatých transferech v roce 2021
Min.doba zveřejnění od 11.04.2022 do 27.04.2022.

Veřejná vyhláška od KÚ Jihočeského kraje č.j.: KUJCK 34703/2022
Krajský úřad Jihočeského kraje vydává Veřejnou vyhlášku návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 08.04.2022 do 15.05.2022.

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 2/2022
Rozhodnutí hejtmana č. 2/2022 o vyhlášení konce období nebezpečí vzniku požárů
Min.doba zveřejnění od 01.04.2022 do 17.04.2022.

Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2022
Rozhodnutí hejtmana Jihočeského kraje o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
Min.doba zveřejnění od 29.03.2022 do 30.04.2022.

Dražební vyhláška č.j.: 120 EX 5390/20-108
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitých věcí
Min.doba zveřejnění od 24.03.2022 do 09.04.2022.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 22.3.2022
Záměr schválený Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 22.03.2022 do 07.04.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 31.3.2022
Ve čtvrtek 31.3.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 15. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 21.03.2022 do 31.03.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 4063/2022
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 10.03.2022 do 26.03.2022.

Usnesení vlády č. 43 a 44 ze dne 2.3.2022
Vyhlášení nouzového stavu a krizové usnesení vlády
Min.doba zveřejnění od 03.03.2022 do 19.03.2022.

Návrh rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2022
Návrh rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 28.02.2022 do 16.03.2022.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2023 - 2024
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí Plzeň-jih pro odpadové hospodářství na období 2023 - 2024
Min.doba zveřejnění od 28.02.2022 do 16.03.2022.

Výroční zpráva obce Kadov za rok 2021
Výroční zpráva obce Kadov o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2021
Min.doba zveřejnění od 23.02.2022 do 11.03.2022.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 2682/2022
Zahájení vodoprávního řízení o povolení k nakládání s vodami, společného územního a stavebního řízení - spis.zn.: MUBL 20674/2021/OŽP
Min.doba zveřejnění od 15.02.2022 do 03.03.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 24.2.2022
Ve čtvrtek 24.2.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 14. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 14.02.2022 do 24.02.2022.

Oznámení o konání OZ 1/2022
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 17.2.2022 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 09.02.2022 do 17.02.2022.