Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 28.7.2023
Záměr pronájmu místnosti v budově bývalé školy v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 28.07.2023 do 14.08.2023.

Opatření obecné povahy č. 1/2023 (Návrh) č.j.: KUJCK 82111/2023
Krajský úřad – Jihočeský kraj, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví vydává OOP - výjimku ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů mníka jednovousého (Lota lota) a jelce jesena (Leuciscus idus).
Min.doba zveřejnění od 18.07.2023 do 03.08.2023.

Oznámení o konání OZ 29.6.2023
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29.6.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 21.06.2023 do 29.06.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 22.6.2023
Ve čtvrtek 22.6.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 12.06.2023 do 22.06.2023.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 9397/2023
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/02019 v místní části Vrbno.
Min.doba zveřejnění od 02.06.2023 do 30.09.2023.

Oznámení o konání OZ 18.5.2023
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 18.5.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 10.05.2023 do 18.05.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 11.5.2023
Ve čtvrtek 11.5.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 26. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 02.05.2023 do 11.05.2023.

Veřejná vyhláška od FÚ pro Jihočeský kraj č.j.: 926140/23/2200-11530-304688
FÚ pro Jihočeský kraj oznamuje, že ode dne 25.04.2023 do dne 25.05.2023 je na všech územních pracovištích FÚ pro Jihočeský kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam k dani z nemovitých věcí včetně informačních letáků
Min.doba zveřejnění od 24.04.2023 do 25.05.2023.

Veřejná vyhláška o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 ZÚR PK zn.: PK-RR/1426/23
Oznámení o konání veřejného projednání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Aktualizace č. 3 na udržitelný rozvoj území
Min.doba zveřejnění od 05.04.2023 do 21.04.2023.

Oznámení o konání OZ 3.4.2023
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná v pondělí 3.4.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 27.03.2023 do 03.04.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 23.3.2023
Ve čtvrtek 23.3.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 25. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 13.03.2023 do 23.03.2023.

Výroční zpráva obce Kadov za rok 2022
Výroční zpráva obce KADOV o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2022
Min.doba zveřejnění od 01.03.2023 do 17.03.2023.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 3493/2023
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spis.zn.: MUBL 3153/2023/OD
Min.doba zveřejnění od 23.02.2023 do 11.03.2023.

Oznámení o konání OZ 9.2.2023
Veřejné I. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 9.2.2023 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 01.02.2023 do 09.02.2023.

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13.1. - 14.1.2023 - obec Kadov
Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 13.1. - 14.1.2023
Min.doba zveřejnění od 30.01.2023 do 15.02.2023.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 9.2.2023
Ve čtvrtek 9.2.2023 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 24. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 30.01.2023 do 09.02.2023.

Výsledky volby prezidenta ČR konané 13.1. a 14.1.2023
Výsledky volby prezidenta ČR v obci Kadov
Min.doba zveřejnění od 20.01.2023 do 05.02.2023.

Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 pro obec Kadov
Informace k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023 pro obec Kadov
Min.doba zveřejnění od 06.01.2023 do 31.01.2023.

Informace pro případné nemocné voliče pro volby prezidenta ČR ve dnech 13.1. a 14.1.2023
I nformace se vztahují pouze na ty voliče, kteří jsou v období voleb prezidenta republiky v izolaci nebo v karanténě z důvodu nemoci Covid-19
Min.doba zveřejnění od 27.12.2022 do 28.01.2023.

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
Min.doba zveřejnění od 27.12.2022 do 28.01.2023.

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby prezidenta ČR konané ve dnech 13. a 14.1.2023
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby prezidenta ČR
Min.doba zveřejnění od 27.12.2022 do 11.01.2023.

Digitální technická mapa Jihočeského kraje 2022
Souhrnné informace
Min.doba zveřejnění od 22.12.2022 do 22.01.2023.

Jmenování členů okrskových volebních komisí na neobsazená místa ve dnech 13. a 14.1. 2023
Jmenování členů okrskových volebních komisí na neobsazená místa ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Min.doba zveřejnění od 15.12.2022 do 28.01.2023.

Oznámení o konání OZ 19.12.2022
Veřejné XI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná v pondělí 19.12.2022 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 09.12.2022 do 19.12.2022.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 15.12.2022
Ve čtvrtek 15.12.2022 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 23. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 05.12.2022 do 15.12.2022.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 5.12.2022
Záměr pronajmout předem určeným zájemcům následující pozemky k zemědělskému podnikání
Min.doba zveřejnění od 05.12.2022 do 21.12.2022.

Jmenování zapisovatelů OVK pro volby prezidenta ČR ve dnech 13.1. a 14.1.2023
Jmenování zapisovatelů OVK pro volby prezidenta ČR
Min.doba zveřejnění od 29.11.2022 do 14.01.2023.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR konanou ve dnech 13. a 14. ledna 2023
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volbu prezidenta ČR
Min.doba zveřejnění od 29.11.2022 do 14.01.2023.

Návrh rozpočtu SOB na rok 2023
Návrh rozpočtu SOB na rok 2023 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 28.11.2022 do 31.12.2023.

Oznámení o konání OZ 1.12.2022
Veřejné X. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 1.12.2022 v 19:00 hodin na OÚ Kadov
Min.doba zveřejnění od 23.11.2022 do 01.12.2022.