Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2.10. a 3.10.2020
Oznámení starostky o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2.10. a 3.10.2020
Min.doba zveřejnění od 18.09.2020 do 03.10.2020.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 16.9.2020
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 16.09.2020 do 02.10.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 13272/2020
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích spis. zn.: MUBL 12726/2020/OD
Min.doba zveřejnění od 11.09.2020 do 27.09.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - září 2020
Ve čtvrtek 10.9.2020 od 9:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 29. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 01.09.2020 do 10.09.2020.

Jmenování zapisovatele OVK pro volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 2. a 3.10.2020
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu ČR, které se konají ve dnech 2. a 3.10.2020
Min.doba zveřejnění od 19.08.2020 do 03.10.2020.

Nařízení mimořádného opatření KHS JK č.j.: KHSJC 24392/2020/USC
Mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích č. 2/2020 ze dne 17. srpna 2020
Min.doba zveřejnění od 17.08.2020 do 02.09.2020.

Stanovení minimálního počtu členů OVK pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 03.10.2020.

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Min.doba zveřejnění od 13.08.2020 do 03.10.2020.

Oznámení o konání OZ 5/2020
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 13.8.2020 v 19:00 hodin na Obecním úřadě Kadov
Min.doba zveřejnění od 05.08.2020 do 13.08.2020.

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu ČR a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 9.4.2020 o vyhlášení voleb do Senátu České republiky a o vyhášení voleb do zastupitelstev krajů
Min.doba zveřejnění od 05.08.2020 do 03.10.2020.

Výroční zpráva Tábor Vrbno z.ú za rok 2019
Zpráva obsahuje dokumenty: Výroční zpráva Tábor Vrbno z.ú za rok 2019 a Zprávu revizora k hospodaření za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 30.07.2020 do 15.08.2020.

Veřejná vyhláška od Ministerstva zemědělství č.j.: 33784/2020-MZE-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis. zn.: 14LH18295/2020-16212
Min.doba zveřejnění od 29.07.2020 do 29.08.2020.

KHS Jihočeského kraje vydává Nařízení mimořádného opatření č.j.: KHSJC 22096/2020/USC
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích vydává Nařízení mimořádného opatření
Min.doba zveřejnění od 28.07.2020 do 13.08.2020.

Záměr nakládání s majetkem obce ze dne 21.7.2020
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 21.07.2020 do 06.08.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 9462/2020
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy spis. zn: MUBL 8139/2020/OD
Min.doba zveřejnění od 10.07.2020 do 26.07.2020.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2019
Závěrečný účet byl schválen Valnou hromadou SMOOS dne 30.6.2020
Min.doba zveřejnění od 03.07.2020 do 30.06.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2019 včetně povinných příloh
Min.doba zveřejnění od 26.06.2020 do 01.07.2021.

Oznámení o konání OZ 4/2020
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 25.6.2020 v 19:00 hodin na Obecním úřadě Kadov
Min.doba zveřejnění od 18.06.2020 do 25.06.2020.

Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019
Návrh závěrečného účtu DSO SMOOS za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření DSO SMOOS
Min.doba zveřejnění od 13.06.2020 do 29.06.2020.

Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2019
Návrh závěrečného účtu SOBu za rok 2019 včetně příloh
Min.doba zveřejnění od 29.05.2020 do 17.06.2020.

Usnesení vlády č. 570
Opatření obecné povahy
Min.doba zveřejnění od 27.05.2020 do 27.06.2020.

Veřejná vyhláška č.j.: MUBL 6975/2020
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 26.05.2020 do 26.06.2020.

Návrh závěrečného účtu obce Kadov za rok 2019
Výkaz pro plnění rozpočtu, Hodnotící zpráva, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 20.05.2020 do 25.06.2020.

Oznámení o konání OZ 3/2020
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 21.5.2020 v 19:00 hodin na Obecním úřadě Kadov
Min.doba zveřejnění od 14.05.2020 do 21.05.2020.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - květen 2020
Ve čtvrtek 21.5.2020 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 27. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 12.05.2020 do 21.05.2020.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 5979/2020
Opatření obecné povahy spis. zn.: MUBL 5715/2020/OD včetně příloh - přechodná úpravu provozu na pozemních komunikacích, na silnici č. III/02019, místních a účelových komunikacích v místní části Vrbno
Min.doba zveřejnění od 06.05.2020 do 22.05.2020.

Návrh - Závěrečný účet DSO Radina za r. 2019
Návrh - Závěrečný účet DSO Radina za rok 2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
Min.doba zveřejnění od 01.05.2020 do 17.05.2020.

Upozornění Krizového štábu JK k dodržování opatření z usnesení vlády č. 452 k 30.4. a 1.5.2020
V souvislosti s blížícími se tradičními akcemi 30.4. pálení čarodějnic a 1.5. stavění májky, Krizový štáb JK upozorňuje v souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 č. 452 na dodržování dosud platných opatření
Min.doba zveřejnění od 29.04.2020 do 15.05.2020.

Oznámení o konání OZ 2/2020
Veřejné II. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 7.5.2020 v 18:00 hodin v Hasičské klubovně č.p. 2 - bývalá škola
Min.doba zveřejnění od 29.04.2020 do 07.05.2020.

Usnesení vlády č. 193 - 198
Usnesení vlády č. 193 - 198
Min.doba zveřejnění od 24.04.2020 do 10.05.2020.