Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Informace o telekomunikačních sítích - CETIN - listopad 2015
Informace společnosti CETIN o možnosti vyžádání si zdarma vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
Min.doba zveřejnění od 26.11.2015 do 26.12.2015.

Návrh rozpočtu 2016
Návrh rozpočtu Obce Kadov na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 20.11.2015 do 05.12.2015.

Oznámení o konání OZ 9 / 2015
Veřejné IX. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 26.11.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 19.11.2015 do 26.11.2015.

Oznámení o zahájení stavebního řízení č.j.: MUBL 10265/2015
Oznámení veřejnou vyhláškou.
Min.doba zveřejnění od 11.11.2015 do 26.11.2015.

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA č.j.: MUBL 10265/2015
Opravy polních cest a novostavba účelové komunikace v obci Kadov
Min.doba zveřejnění od 10.11.2015 do 25.11.2015.

Rozpočet DSO Radina na rok 2016.
OÚ Kadov zveřejňuje rozpočet DSO Radina na rok 2016.
Min.doba zveřejnění od 09.11.2015 do 24.11.2015.

SMOOS Návrh rozpočtu na rok 2016
Návrh rozpočtu na rok 2016 pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice.
Min.doba zveřejnění od 06.11.2015 do 21.11.2015.

Dražební vyhláška č.j.: 121 EX 10657/12-74
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti.
Min.doba zveřejnění od 03.11.2015 do 28.01.2016.

Návrh rozpočtu SOB na rok 2016
Návrh rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2016
Min.doba zveřejnění od 22.10.2015 do 06.11.2015.

Dražební vyhláška č. j: 90/015
Dražební vyhláška o dobrovolné dražbě elektronické.
Min.doba zveřejnění od 22.10.2015 do 26.11.2015.

Oznámení o konání OZ 8 / 2015
Veřejné VIII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 8.10.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 01.10.2015 do 08.10.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje září 2015
Ve čtvrtek 24. září 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 18. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 14.09.2015 do 24.09.2015.

Oznámení o konání OZ 7 / 2015
Veřejné VII. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 3.9.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 26.08.2015 do 03.09.2015.

Vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru srpen 2015
Vyhlášení konce období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru hejtmanem Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 17.08.2015 do 01.09.2015.

Výzva k maximálnímu šetření vodou - srpen 2015
Obecní úřad v Kadově žádá občany, aby v období sucha maximálně rozumně využívali a šetřili všemi zdroji vody, omezili zalévání a nedopouštěli bazény.
Min.doba zveřejnění od 13.08.2015 do 31.08.2015.

Projekt CZ.1.04/2.1.00/03.00015, č.j.:MPSV-UP/17516/15/ST
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti. Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci v letech 2014 - 2015?
Min.doba zveřejnění od 28.07.2015 do 28.08.2015.

Rozhodnutí o uzavírce při Rally Agropa 2015
Rozhodnutí o povolení uzavírky, přechodnoá úprava provozu na pozemních komunikacích a mapa uzavírek při Rally Agropa 2015 dne 8.8.2015
Min.doba zveřejnění od 28.07.2015 do 08.08.2015.

ROZHODNUTÍ hejtmana Jihočeského kraje č. 1/2015 ze dne 24. 7. 2015 o vyhlášení období zvýšeného nebezpečí vzniku požáru
OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU na dobu od 13.00 hod. 24. 07. 2015 do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených déletrvajícím suchem na území kraje v důsledku vysokých teplot a dlouhodobé absence dešťových srážek.
Min.doba zveřejnění od 24.07.2015 do 16.08.2015.

Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Dokumenty v souvislosti s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Jihozápad – CZ03
Min.doba zveřejnění od 20.07.2015 do 20.08.2015.

Oznámení o konání OZ 6 / 2015
Veřejné VI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 23.7.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 10.07.2015 do 23.07.2015.

Exekuční příkaz č. j.: 99 EX 8676/2007-5
Soudní exekutor vydává Exekuční příkaz a rozhodl o provedení exekuce.
Min.doba zveřejnění od 03.07.2015 do 19.07.2015.

Dražební vyhláška č. j.: 099 EX 8676/07-102
Soudní exekutor vydává Usnesení - Dražební vyhlášku.
Min.doba zveřejnění od 03.07.2015 do 19.07.2015.

Záměr nakládání s obecním majetkem - červen 2015
Obecní úřad v Kadově oznamuje záměr nakládání s obecním majetkem.
Min.doba zveřejnění od 26.06.2015 do 13.07.2015.

Oznámení o konání OZ 5 / 2015
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 25.6.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 17.06.2015 do 25.06.2015.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje červen 2015
Ve čtvrtek 25.června 2015 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 17. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje.
Min.doba zveřejnění od 15.06.2015 do 25.06.2015.

Opatřením obecné povahy č. 1 / 2015 č. j.: KUJCK 42685/2015/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2015 do 26.06.2015.

Opatřením obecné povahy č. 1 / 2015 č. j.: KUJCK 42688/2015/OZZL
Krajský úřad Jihočeský kraj vydává výjimku ze základních podmínek ochrany bobra evropského.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2015 do 26.06.2015.

Výzva „Nová fasáda na bývalé obecní škole v Kadově“
Obec Kadov Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Nová fasáda na bývalé obecní škole v Kadově“.
Min.doba zveřejnění od 10.06.2015 do 24.06.2015.

Oznámení o konání OZ 4 / 2015
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 4.6.2015 od 19.00 hodin na OÚ v Kadově.
Min.doba zveřejnění od 28.05.2015 do 04.06.2015.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SMOOS za r. 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření pro Svazek měst a obcí okresu Strakonice za období 1.1.2014 - 31.12.2014.
Min.doba zveřejnění od 25.05.2015 do 10.06.2015.