Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2022
Návrh rozpočtu obce Kadov na rok 2022 včetně plnění za předcházející rok
Min.doba zveřejnění od 12.11.2021 do 28.11.2021.

Návrh rozpočtu SMOOS na r. 2022 verze s porovnáním předch. období II.
Návrh rozpočtu SMOOS na rok 2022 verze s porovnáním předch. období II.
Min.doba zveřejnění od 10.11.2021 do 13.12.2021.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS na období 2023 – 2026
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOOS na období 2023 – 2026
Min.doba zveřejnění od 10.11.2021 do 13.12.2021.

Oznámení o konání OZ 6/2021
Veřejné VI. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 11.11.2021 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 04.11.2021 do 11.11.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 17178/2021
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy - přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
Min.doba zveřejnění od 21.10.2021 do 06.11.2021.

Návrhu rozpočtu SOB na rok 2022
Návrhu rozpočtu Svazku obcí Blatenska na rok 2022
Min.doba zveřejnění od 20.10.2021 do 01.12.2021.

Záměry nakládání s majetkem obce ze dne 19.10.2021
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 19.10.2021 do 04.11.2021.

Výsledky voleb v obci Kadov do PS Parlamentu ČR konaných 8.10. a 9.10.2021
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných 8.10. a 9.10.2021 - obec Kadov
Min.doba zveřejnění od 15.10.2021 do 31.10.2021.

Uzavření železničního přejezdu ve Lnářích 11.10. - 15.10.2021
Z důvodu zjištění defektoskopických závad bude od 11.10.2021 cca 8,00 hod havarijně uzavřen žel. přejezd P1272 - Lnáře dopravna v orp. Blatná – sil II/174. Konec prací je předpokládán 15.10.2021 v odpoledních hodinách.
Min.doba zveřejnění od 08.10.2021 do 15.10.2021.

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - voličský průkaz
Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a žádost o voličský průkaz
Min.doba zveřejnění od 27.09.2021 do 06.10.2021.

Veřejná vyhláška od MěÚ Blatná č.j.: MUBL 15027/2021
Městský úřad Blatná, odbor dopravy vydává Opatření obecné povahy včetně příloh dopravně inženýrských opatření
Min.doba zveřejnění od 23.09.2021 do 09.10.2021.

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 8. a 9. října 2021
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Min.doba zveřejnění od 23.09.2021 do 09.10.2021.

Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2020
Min.doba zveřejnění od 21.09.2021 do 30.04.2022.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-49892/2021-16212
Ministerstvo zemědělství vydává Opatření obecné povahy spis.zn.: MZE-49892/2021-16212
Min.doba zveřejnění od 15.09.2021 do 15.10.2021.

Veřejná vyhláška k projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kadov
Veřejná vyhláška k projednání Zprávy o uplatňování ÚP Kadov včetně návrhu Zprávy o uplatňování ÚP Kadov
Min.doba zveřejnění od 06.09.2021 do 07.10.2021.

Oznámení o konání OZ 5/2021
Veřejné V. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 16.9.2021 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 01.09.2021 do 16.09.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 9.9.2021
Ve čtvrtek 9.9.2021od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 31.08.2021 do 09.09.2021.

Informace o jmenování zapisovatelů OVK pro volby do PS Parlamentu ČR konaných 8. a 9. října 2021
Informace o jmenování zapisovatelů OVK pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných 8. a 9. října 2021
Min.doba zveřejnění od 26.08.2021 do 09.10.2021.

Informace o počtu a sídle volebních okrsků a stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volby 8. a 9.10.2021
Na základě § 14c odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky ve znění pozdějších předpisů zveřejňuji informace o počtu a sídle volebních okrsků obce Kadov.
Min.doba zveřejnění od 23.08.2021 do 09.10.2021.

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise volby 8. a 9.10.2021
Na základě § 14c odst. 1 písm.c) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji pro volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat ve dnech 8. a 9. října 2021 minimální počet členů okrskové volební komise.
Min.doba zveřejnění od 09.08.2021 do 09.10.2021.

Oznámení o konání OZ 4/2021
Veřejné IV. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 29.7.2021 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 21.07.2021 do 29.07.2021.

Záměry nakládání s majetkem obce ze dne 7.7.2021
Záměry schválené Zastupitelstvem obce Kadov
Min.doba zveřejnění od 07.07.2021 do 23.07.2021.

Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020
Schválený závěrečný účet SOB za rok 2020, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020, Výkaz pro hodnocené plnění rozpočtu 2020
Min.doba zveřejnění od 30.06.2021 do 01.07.2022.

Výroční zpráva Tábora Vrbno za rok 2020
Výroční zpráva Tábora Vrbno
Min.doba zveřejnění od 28.06.2021 do 14.07.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 8.7.2021
Ve čtvrtek 8.7.2021 od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 9. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 28.06.2021 do 08.07.2021.

Schválený závěrečný účet DSO SMOOS za r. 2020
Závěrečný účet DSO SMOOS za rok 2020 byl schválen VH SMOOS dne 8.6.2021
Min.doba zveřejnění od 23.06.2021 do 09.07.2021.

Svolání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 24.6.2021
Ve čtvrtek 24.6.2021od 10:00 hodin proběhne v Českých Budějovicích 8. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Min.doba zveřejnění od 14.06.2021 do 24.06.2021.

Oznámení o konání OZ 3/2021
Veřejné III. zasedání Obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 17.6.2021 v 19:00 hodin na OÚ v Kadově
Min.doba zveřejnění od 09.06.2021 do 17.06.2021.

Veřejná vyhláška od MZE č.j.: MZE-33053/2021-15121
Ministerstvo zemědělství vydává Oznámení o opatření obecné povahy a výzvu k uplatnění připomínek
Min.doba zveřejnění od 28.05.2021 do 18.06.2021.

Návrh závěrečného účtu obce Kadov za rok 2020
Výkaz pro plnění rozpočtu, Přijaté transfery, Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2019
Min.doba zveřejnění od 26.05.2021 do 17.06.2021.