Archiv dokumentů

Archiv zveřejněných dokumentů na úřední desce obce Kadov.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření SOB za rok 2009
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí Blatenska za rok 2009
Min.doba zveřejnění od 04.03.2010 do 19.03.2010.

Závěrečný účet SOB za rok 2009
Závěrečný účet Svazku obcí Blatenska za rok 2009
Min.doba zveřejnění od 09.02.2010 do 24.02.2010.

Zveřejnění dražební vyhlášky dle § 336c odst. 2 OSŘ
Exekutorský úřad Písek - zveřejnění dražební vyhlášky dle § 336c odst. 2 OSŘ
Min.doba zveřejnění od 08.02.2010 do 23.02.2010.

Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím v r. 2009
Finanční vypořádání dotací poskytnutých obcím v r. 2009
Min.doba zveřejnění od 29.01.2010 do 13.02.2010.

Dotace a granty čerpané v roce 2009
Z dotací POV byla zafinancována v roce 2009 oprava schůzovní budovy v Poli.
Min.doba zveřejnění od 25.01.2010 do 09.02.2010.

Hodnotící zpráva za r.2009
Vzor a osnova hodnotící zprávy za r.2009
Min.doba zveřejnění od 31.12.2009 do 15.01.2010.

Komentář k hodnotící zprávě za rok 2009
Komentář k hodnotící zprávě za rok 2009
Min.doba zveřejnění od 31.12.2009 do 15.01.2010.

Rozpočet SOB 2010
Rozpočet SOB na rok 2010
Min.doba zveřejnění od 09.11.2009 do 24.11.2009.

Rozpočet SMOOS 2010
Rozpočet SMOOS na rok 2010
Min.doba zveřejnění od 09.11.2009 do 24.11.2009.

Oznámení
Oznámení výběrovém řízení číslo C/107/2009-VŘ
Min.doba zveřejnění od 05.11.2009 do 20.11.2009.

Rozpočet DSO Radina 2010
Rozpočet DSO Radina na rok 2010
Min.doba zveřejnění od 29.10.2009 do 13.11.2009.

Volby do poslanecké sněmovny konané 2009
Volby do poslanecké sněmovny konané 2009 -informace o počtu a sídle volebních okrsků
Min.doba zveřejnění od 09.09.2009 do 24.09.2009.

Volby do poslanecké sněmovny konané 2009
Volby do poslanecké sněmovny konané 2009 - jmenování zapisovatelů
Min.doba zveřejnění od 04.09.2009 do 19.09.2009.

Volby do poslanecké sněmovny konané 2009
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Min.doba zveřejnění od 29.08.2009 do 13.09.2009.

Volby do Evropského parlamentu 2009
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 5. a 6. června 2009
Min.doba zveřejnění od 21.05.2009 do 05.06.2009.

Volby do Evropského parlamentu 2009
Jmenování členů okrskových volebních komisí na neobsazená místa 2009 do EU parlamentu
Min.doba zveřejnění od 11.05.2009 do 26.05.2009.

Oznámení MěÚ Blatná
Přerušení provozu správních a dopravních evidencí ve dnech 4. až 7. května 2009
Min.doba zveřejnění od 04.05.2009 do 23.05.2009.

Vyhláška
Vyhláška finančního úřadu v Blatné k vyměření daně z nemovitostí na rok 2009
Min.doba zveřejnění od 01.05.2009 do 31.05.2009.

Volby do Evropského parlamentu 2009
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise do parlamentu EU 2009
Min.doba zveřejnění od 25.04.2009 do 10.05.2009.

Volby do Evropského parlamentu 2009
Volby do Evropského parlamentu 2009 - informace o počtu a sídle volebních okrsků
Min.doba zveřejnění od 21.04.2009 do 06.05.2009.

Zpráva o výsledku kontorly hospodaření obce 2008
Zpráva o výsledku kontorly hospodaření obce 2008
Min.doba zveřejnění od 09.04.2009 do 24.04.2009.

Volby do Evropského parlamentu 2009
Volby do Evropského parlamentu - Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Min.doba zveřejnění od 06.04.2009 do 21.04.2009.

Závěrečný účet Svazku obcí RADINA 2008
Závěrečný účet Svazku obcí RADINA 2008
Min.doba zveřejnění od 16.03.2009 do 31.03.2009.

Dražební vyhláška
Dražební vyhláška na Zemědělské družstvo Kadov
Min.doba zveřejnění od 28.01.2009 do 03.03.2009.

Záměr
Záměr prodat část pozemku p.č. 26/3 v k.ú. Kadov /106 m2/
Min.doba zveřejnění od 29.12.2008 do 13.01.2009.

Volby 2008
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR
Min.doba zveřejnění od 22.09.2008 do 07.10.2008.

Volby 2008
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR
Min.doba zveřejnění od 22.09.2008 do 07.10.2008.

Volby 2008
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR
Min.doba zveřejnění od 22.09.2008 do 07.10.2008.

Volby 2008
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR
Min.doba zveřejnění od 22.09.2008 do 07.10.2008.

Záměr
Záměr prodat část pozemku p.č. 514/1 v k.ú. Vrbno
Min.doba zveřejnění od 19.09.2008 do 04.10.2008.